HRCO Potgooi Preke

Die Weg van die Leeu en Die Lam (Deel 2)

May 08, 2019 Harvester Reformerende Kerk Olifantsriviervallei
HRCO Potgooi Preke
Die Weg van die Leeu en Die Lam (Deel 2)
Chapters
HRCO Potgooi Preke
Die Weg van die Leeu en Die Lam (Deel 2)
May 08, 2019
Harvester Reformerende Kerk Olifantsriviervallei

Jesus die dienskneg-koning, die Leeu en die Lam.  Wanneer ons net die een eienskap van Jesus toeëien, soos om die lam te wees. Wanneer ons probeer om net die lam te wees, leer ons nooit om leierskap, inisiatief en besluite te neem nie. Probeer ons weer die leeu wees, wil ons in beheer bly, en altyd die leiding neem en leer nie om te volg nie. Beide die leeu en lam karakter van Jesus woon in ons.  Ons moet uiting gee aan beide, soos die Heilige Gees ons lei.  Mense wat net met die dienskneg beeld identifiseer, wil nooit leiding neem nie. Sterk leiers, verleer die vermoë om te dien en te volg.  Ons behoort soomloos tussen die 2 karakter eienskappe te beweeg, soos die Gees ons lei.  

Isa 11:1-9 verhaal hoe die wêreld lyk waar Christus regeer. Hy is beide ridderlik en dienskneg.  die regverdiges het die moed van ’n leeu. (Prov 28:1) Ter wille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is. (Eph 6:20) Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie.
Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. (Isa 53:7) 

Billy Graham, is ‘n pragtige voorbeeld van hoe ons moet leef in hierdie wêreld.   Hy het vreesloos die evangelie verkondig, tog het hy nooit kant gekies en betrokke geraak in die politieke agendas van sy dag nie. Hy was raadgewer vir beide die demokraat, of republikeinse president.  HY het altyd gesê, dat God hom geroep het om gesant te wees van ‘n hemelse koninkryk en politieke party.  Dit is belangrik dat ons moet stem, vir die mees regverdige party, en verteenwoordiger.  Maar uiteindelik dien ons die regering wat in bewind kom, boos of regverdig. Soos Moses, Josef, Daniel, Ester, en die profete dien ons die regering van die dag met wysheid, en kundigheid.  

Te midde van lyding, verdrukking, vervolging, is ons soos Jesus die geslagte lam. Ons weerstaan en verset ons nie teen ‘n bose persoon nie. Maar Ek sê vir julle dat julle ’n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. (Mat 5:39) 

Die kerk se rol is om vredemakers te wees (Mat 5:9), versoeners (2 Cor 5:18), wat vol van die Gees (Hand 1:8), en die gesag van Christus duiwels uitdryf (Luk 10:19), siekes gesond maak en die evangelie aan die armes verkondig (Mark 16:17-20), verkry hierdie gesag van die Gees en nie die sterk arm van die vlees nie. (Zech 4:6).  

Die leeu word geopenbaar in ons onverskrokke, vreeslose, dapper geloof. Die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien, want hulle het besef dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle het hulle ook herken as mense wat saam met Jesus was.  (Acts 4:13–20)  “En nou is ek op pad Jerusalem toe, gebind deur die Gees. Wat dáár met my gaan gebeur, weet ek nie. Wat ek wel weet, is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging voorlê. Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie: Om die Goeie Nuus te verkondig dat God mense liefhet sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien. (Acts 20:22–24) Dus, my geliefde broers en susters, staan baie vas, onbeweeglik. Gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk, want julle weet voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd. (1 Corinthians 15:58)

Geloof maak jou Dapper, en vreesloos: 
Deur die Bybel het mense geloof ontvang om bonatuurlike dapper dinge te doen. (Heb 11)
Abel: 
Henog:
Noag: 
Abraham: 
Isak: 
Josef: 
Moses: 
Wat meer moet ek nog sê? Dit sal veels te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkr

Show Notes

Jesus die dienskneg-koning, die Leeu en die Lam.  Wanneer ons net die een eienskap van Jesus toeëien, soos om die lam te wees. Wanneer ons probeer om net die lam te wees, leer ons nooit om leierskap, inisiatief en besluite te neem nie. Probeer ons weer die leeu wees, wil ons in beheer bly, en altyd die leiding neem en leer nie om te volg nie. Beide die leeu en lam karakter van Jesus woon in ons.  Ons moet uiting gee aan beide, soos die Heilige Gees ons lei.  Mense wat net met die dienskneg beeld identifiseer, wil nooit leiding neem nie. Sterk leiers, verleer die vermoë om te dien en te volg.  Ons behoort soomloos tussen die 2 karakter eienskappe te beweeg, soos die Gees ons lei.  

Isa 11:1-9 verhaal hoe die wêreld lyk waar Christus regeer. Hy is beide ridderlik en dienskneg.  die regverdiges het die moed van ’n leeu. (Prov 28:1) Ter wille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is. (Eph 6:20) Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie.
Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. (Isa 53:7) 

Billy Graham, is ‘n pragtige voorbeeld van hoe ons moet leef in hierdie wêreld.   Hy het vreesloos die evangelie verkondig, tog het hy nooit kant gekies en betrokke geraak in die politieke agendas van sy dag nie. Hy was raadgewer vir beide die demokraat, of republikeinse president.  HY het altyd gesê, dat God hom geroep het om gesant te wees van ‘n hemelse koninkryk en politieke party.  Dit is belangrik dat ons moet stem, vir die mees regverdige party, en verteenwoordiger.  Maar uiteindelik dien ons die regering wat in bewind kom, boos of regverdig. Soos Moses, Josef, Daniel, Ester, en die profete dien ons die regering van die dag met wysheid, en kundigheid.  

Te midde van lyding, verdrukking, vervolging, is ons soos Jesus die geslagte lam. Ons weerstaan en verset ons nie teen ‘n bose persoon nie. Maar Ek sê vir julle dat julle ’n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. (Mat 5:39) 

Die kerk se rol is om vredemakers te wees (Mat 5:9), versoeners (2 Cor 5:18), wat vol van die Gees (Hand 1:8), en die gesag van Christus duiwels uitdryf (Luk 10:19), siekes gesond maak en die evangelie aan die armes verkondig (Mark 16:17-20), verkry hierdie gesag van die Gees en nie die sterk arm van die vlees nie. (Zech 4:6).  

Die leeu word geopenbaar in ons onverskrokke, vreeslose, dapper geloof. Die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien, want hulle het besef dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle het hulle ook herken as mense wat saam met Jesus was.  (Acts 4:13–20)  “En nou is ek op pad Jerusalem toe, gebind deur die Gees. Wat dáár met my gaan gebeur, weet ek nie. Wat ek wel weet, is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging voorlê. Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie: Om die Goeie Nuus te verkondig dat God mense liefhet sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien. (Acts 20:22–24) Dus, my geliefde broers en susters, staan baie vas, onbeweeglik. Gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk, want julle weet voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd. (1 Corinthians 15:58)

Geloof maak jou Dapper, en vreesloos: 
Deur die Bybel het mense geloof ontvang om bonatuurlike dapper dinge te doen. (Heb 11)
Abel: 
Henog:
Noag: 
Abraham: 
Isak: 
Josef: 
Moses: 
Wat meer moet ek nog sê? Dit sal veels te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkr