HRCO Potgooi Preke

Waarvoor wag jy nog?

September 05, 2019 Harvester Reformerende Kerk Olifantsriviervallei
HRCO Potgooi Preke
Waarvoor wag jy nog?
Chapters
HRCO Potgooi Preke
Waarvoor wag jy nog?
Sep 05, 2019
Harvester Reformerende Kerk Olifantsriviervallei

Al ooit gewonder hoekom Jesus dikwels mense ferm vermaan het om nie te gaan vertel wat met hulle
gebeur het nie? Was dit dan nie die punt dat almal in Hom sal glo nie?
Jesus het nooit enige genesing op dieselfde manier gedoen nie. Vir Hom was genesing meer as bloot die
gesondmaak van simptome. Hy wou altyd die oorsaak gesond maak. Daarom word die melaatse man gevra
om eers na die priester toe te gaan om die kwarantyn op te hef sodat hy weer toegelaat word om deel van
die gemeenskap te wees. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!” En sy
melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom: “Jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys
jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het” (Matt 8:1-5).
Baie mense het saam met Hom gegaan, en Hy het hulle almal gesond gemaak, maar hulle belet om in die
openbaar oor Hom te praat (Matt 12:16). Hier het Jesus ʼn skare mense genees, tog gebruik Hy nie die
bonatuurlike om nog meer mense te trek nie.
Jesus vra Sy dissipels: “Wie sê julle is Ek?” Nadat Petrus openlik verklaar en erken dat Hy die Messias is,
word hulle beveel om dit nie oor te vertel nie. Is dit dan nie die doel dat mense sal weet dat Hy die Messias
is nie? Dis tog waaroor redding gaan – dat elke mens sal glo dat hy die Christus is? Toe het Jesus sy dissipels
beveel om vir niemand te sê dat Hy die Christus is nie (Matt 16:20).
Die verheerliking op die berg is ʼn klinkklare bewys van Sy goddelikheid. Mense is natuurlike twyfelaars.
Hoekom net ʼn paar dissipels toelaat om dit te beleef? Sou die Fariseërs en al Sy vyande dan nie tot inkeer
kom as hulle sou sien wat hier gebeur het nie? Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel:
“Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is
nie” (Matt 17:9).
Een van die mees skouspelagtige wonderwerke wat Jesus gedoen het, was die genesing van die doofstom
man. Die man het nie net sy gehoor ontvang nie, maar God het sy spraak in een oomblik herstel. Al sou
iemand se gehoor herstel, sou dit ʼn spraakterapeut maande neem om die persoon te help om reg te kan
praat. Sy ore het dadelik oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat.

Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel, maar hoe meer Hy hulle belet het, hoe meer
het hulle dit verkondig (Mark 7:36).
Baie mense het gewonder oor Jesus, maar die duiwels het presies geweet wie Hy was. Is daar nie ʼn groter
bewys van Sy bediening en egtheid as dat die duiwels Hom herken nie? Maar Jesus het hom skerp
aangespreek: “Bly stil en gaan uit hom uit” (Mark 1:25).
Jesus het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp gelei, hom in die geheim genees en hom
toe boonop belet om dit vir iemand anders te vertel (Mark 8:26, 30).
Die egtheid van die evangelieskrywers se getuienis word bevestig deur die nuttelose inligting wat nie
weggelaat is nie. Die feit dat Jesus vir hulle opdrag gee om vir die kind iets te ete te gee, dien geen doel
nie. Tog maak dit die stories eg en geloofwaardig. Weereens ʼn perfekte geleentheid om mense te oortuig.
Jesus probeer nie mense beïndruk met ʼn grootheidswaan nie. Haar ouers was stom van verbasing, en Jesus
het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het (Luk 8:56).
Die hoogtepunt van Jesus se gewildheid is toe Hy die skare kos gee. Toe die mense die wonderteken sien
wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: “Hy is werklik die Profeet, die Een wat na die wêreld toe moes kom.”
Toe Jesus merk dat hulle Hom met geweld wil kom koning maak, het Hy verder die berg op gegaan, Hy
alleen (Joh 6:14-15).
Weereens vlug Jesus van die aanstelling van mense, die aanbidding van mense. Hy wil ons daarvan bewus
maak dat daar iets dieper is as genesing, wonderwerke en voedselvoorsiening. Al hierdie dinge is tydelik,
maar daar is meer wat G

Show Notes

Al ooit gewonder hoekom Jesus dikwels mense ferm vermaan het om nie te gaan vertel wat met hulle
gebeur het nie? Was dit dan nie die punt dat almal in Hom sal glo nie?
Jesus het nooit enige genesing op dieselfde manier gedoen nie. Vir Hom was genesing meer as bloot die
gesondmaak van simptome. Hy wou altyd die oorsaak gesond maak. Daarom word die melaatse man gevra
om eers na die priester toe te gaan om die kwarantyn op te hef sodat hy weer toegelaat word om deel van
die gemeenskap te wees. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!” En sy
melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom: “Jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys
jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het” (Matt 8:1-5).
Baie mense het saam met Hom gegaan, en Hy het hulle almal gesond gemaak, maar hulle belet om in die
openbaar oor Hom te praat (Matt 12:16). Hier het Jesus ʼn skare mense genees, tog gebruik Hy nie die
bonatuurlike om nog meer mense te trek nie.
Jesus vra Sy dissipels: “Wie sê julle is Ek?” Nadat Petrus openlik verklaar en erken dat Hy die Messias is,
word hulle beveel om dit nie oor te vertel nie. Is dit dan nie die doel dat mense sal weet dat Hy die Messias
is nie? Dis tog waaroor redding gaan – dat elke mens sal glo dat hy die Christus is? Toe het Jesus sy dissipels
beveel om vir niemand te sê dat Hy die Christus is nie (Matt 16:20).
Die verheerliking op die berg is ʼn klinkklare bewys van Sy goddelikheid. Mense is natuurlike twyfelaars.
Hoekom net ʼn paar dissipels toelaat om dit te beleef? Sou die Fariseërs en al Sy vyande dan nie tot inkeer
kom as hulle sou sien wat hier gebeur het nie? Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel:
“Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is
nie” (Matt 17:9).
Een van die mees skouspelagtige wonderwerke wat Jesus gedoen het, was die genesing van die doofstom
man. Die man het nie net sy gehoor ontvang nie, maar God het sy spraak in een oomblik herstel. Al sou
iemand se gehoor herstel, sou dit ʼn spraakterapeut maande neem om die persoon te help om reg te kan
praat. Sy ore het dadelik oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat.

Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel, maar hoe meer Hy hulle belet het, hoe meer
het hulle dit verkondig (Mark 7:36).
Baie mense het gewonder oor Jesus, maar die duiwels het presies geweet wie Hy was. Is daar nie ʼn groter
bewys van Sy bediening en egtheid as dat die duiwels Hom herken nie? Maar Jesus het hom skerp
aangespreek: “Bly stil en gaan uit hom uit” (Mark 1:25).
Jesus het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp gelei, hom in die geheim genees en hom
toe boonop belet om dit vir iemand anders te vertel (Mark 8:26, 30).
Die egtheid van die evangelieskrywers se getuienis word bevestig deur die nuttelose inligting wat nie
weggelaat is nie. Die feit dat Jesus vir hulle opdrag gee om vir die kind iets te ete te gee, dien geen doel
nie. Tog maak dit die stories eg en geloofwaardig. Weereens ʼn perfekte geleentheid om mense te oortuig.
Jesus probeer nie mense beïndruk met ʼn grootheidswaan nie. Haar ouers was stom van verbasing, en Jesus
het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het (Luk 8:56).
Die hoogtepunt van Jesus se gewildheid is toe Hy die skare kos gee. Toe die mense die wonderteken sien
wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: “Hy is werklik die Profeet, die Een wat na die wêreld toe moes kom.”
Toe Jesus merk dat hulle Hom met geweld wil kom koning maak, het Hy verder die berg op gegaan, Hy
alleen (Joh 6:14-15).
Weereens vlug Jesus van die aanstelling van mense, die aanbidding van mense. Hy wil ons daarvan bewus
maak dat daar iets dieper is as genesing, wonderwerke en voedselvoorsiening. Al hierdie dinge is tydelik,
maar daar is meer wat G