HRCO Potgooi Preke

5 Wesenlike Gevegskuns Strategieë om elke Geloofstryd te Oorkom

September 23, 2019 Harvester Reformerende Kerk Olifantsriviervallei
HRCO Potgooi Preke
5 Wesenlike Gevegskuns Strategieë om elke Geloofstryd te Oorkom
Chapters
HRCO Potgooi Preke
5 Wesenlike Gevegskuns Strategieë om elke Geloofstryd te Oorkom
Sep 23, 2019
Harvester Reformerende Kerk Olifantsriviervallei

Elke keer as iemand hulle laat doop, lig ons die banier van die kruis, en maak ons ons alliansie rugbaar. 
Elke keer as ons nagmaal gebruik, maak ons ons alliansie rugbaar! 
Elke keer as ons as gelowiges verenig, span ons ons kragte saam om boosheid te weerstaan. 
Elke keer wat ons in die teenoorgestelde gees optree, verslaan ons boosheid en maak dit tot niks.  
Elke keer wat ons ons deur die Gees laat lei, slaan ons spreekwoordelik ’n pen in die grond om God se Eden, tempel, heerskappy en habitat hier op aarde te vestig soos wat dit in hemel is.
Hierdie is ‘n bloedige oorlog tot die dood, of die ewige lewe! 

1.Reken jouself dood. 
Selfverloëning is een van ons grootste wapens: Jy kan nie iemand wat dood is, te nakom, verraai, belieg, teleurstel, beroof, seermaak, of skend nie.  Hulle is dood, dit traak hulle nie meer nie. In dieselfde wyse word ons daagliks beproef of ons nog lewendig is.  Maar ons lewe nie meer nie, ons is saam met Christus gekruisig. (Gal 2:20) dit is immer Jesus se opdrag aan volgelinge, dat ons onsself sal verloën. “If you truly want to follow me, you should at once completely reject and disown your own life. And you must be willing to share my cross and experience it as your own, as you continually surrender to my ways. (Mat 16:24) Passion Translation 
Romeine 6:11-13: So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.
“Reken jouself dan dood.” Die woord reken in die Griekse taal is Logisomai waarvan ons woord logies afgelei word. Logisomai beteken om iets uit te werk, ’n berekening te doen en tot ’n logiese gevolgtrekking te kom. Verder is die werkwoord in die aoristiese tyd geskrywe, wat beteken dat die handeling iewers in die verlede begin het, jy nog steeds besig is om dit te doen en nog besig gaan wees om die daad te doen tot iewers op ’n punt in die toekoms. Hierdie inligting werp heelwat lig op die handeling van selfverloëning. Byvoorbeeld: Ek dink daaroor na en kom tot die logiese gevolgtrekking dat ek alreeds my lewe vir die Here gegee het, en dat ek dit nog steeds nou moet doen, en ek sal dit nog duisende kere doen totdat ek in die hiernamaals met Hom verenig is. Dit kom dan ooreen met Paulus se vermaning aan die broeders: . . . dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens (Rom 12:1). Dieselfde woord Logikos, maar nou as selfstandige naamwoord, word hier vertaal met “redelike” godsdiens.

2.Behou ten alle koste jou vrede. 
“die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee.” (Col 3:15) Ware vrede beteken nie noodwendig die afwesigheid van probleme en stryd nie, maar dit is om te midde van die stryd jou vrede te behou.  Vrede is een van die vrugte van die Gees.  Vrede is die uiterlike teken van jou innerlike geloof en vertroue op God. "En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie." 
Verde en rus is die manifestasie en uitkoms van ons geloof. (Heb 3:19, AV33) "LAAT ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie - alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is.

Show Notes

Elke keer as iemand hulle laat doop, lig ons die banier van die kruis, en maak ons ons alliansie rugbaar. 
Elke keer as ons nagmaal gebruik, maak ons ons alliansie rugbaar! 
Elke keer as ons as gelowiges verenig, span ons ons kragte saam om boosheid te weerstaan. 
Elke keer wat ons in die teenoorgestelde gees optree, verslaan ons boosheid en maak dit tot niks.  
Elke keer wat ons ons deur die Gees laat lei, slaan ons spreekwoordelik ’n pen in die grond om God se Eden, tempel, heerskappy en habitat hier op aarde te vestig soos wat dit in hemel is.
Hierdie is ‘n bloedige oorlog tot die dood, of die ewige lewe! 

1.Reken jouself dood. 
Selfverloëning is een van ons grootste wapens: Jy kan nie iemand wat dood is, te nakom, verraai, belieg, teleurstel, beroof, seermaak, of skend nie.  Hulle is dood, dit traak hulle nie meer nie. In dieselfde wyse word ons daagliks beproef of ons nog lewendig is.  Maar ons lewe nie meer nie, ons is saam met Christus gekruisig. (Gal 2:20) dit is immer Jesus se opdrag aan volgelinge, dat ons onsself sal verloën. “If you truly want to follow me, you should at once completely reject and disown your own life. And you must be willing to share my cross and experience it as your own, as you continually surrender to my ways. (Mat 16:24) Passion Translation 
Romeine 6:11-13: So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.
“Reken jouself dan dood.” Die woord reken in die Griekse taal is Logisomai waarvan ons woord logies afgelei word. Logisomai beteken om iets uit te werk, ’n berekening te doen en tot ’n logiese gevolgtrekking te kom. Verder is die werkwoord in die aoristiese tyd geskrywe, wat beteken dat die handeling iewers in die verlede begin het, jy nog steeds besig is om dit te doen en nog besig gaan wees om die daad te doen tot iewers op ’n punt in die toekoms. Hierdie inligting werp heelwat lig op die handeling van selfverloëning. Byvoorbeeld: Ek dink daaroor na en kom tot die logiese gevolgtrekking dat ek alreeds my lewe vir die Here gegee het, en dat ek dit nog steeds nou moet doen, en ek sal dit nog duisende kere doen totdat ek in die hiernamaals met Hom verenig is. Dit kom dan ooreen met Paulus se vermaning aan die broeders: . . . dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens (Rom 12:1). Dieselfde woord Logikos, maar nou as selfstandige naamwoord, word hier vertaal met “redelike” godsdiens.

2.Behou ten alle koste jou vrede. 
“die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee.” (Col 3:15) Ware vrede beteken nie noodwendig die afwesigheid van probleme en stryd nie, maar dit is om te midde van die stryd jou vrede te behou.  Vrede is een van die vrugte van die Gees.  Vrede is die uiterlike teken van jou innerlike geloof en vertroue op God. "En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie." 
Verde en rus is die manifestasie en uitkoms van ons geloof. (Heb 3:19, AV33) "LAAT ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie - alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is.