AICAST

Ole-Johan Meyer Melin, Anzyz - En unik algoritme

June 27, 2019 Frank Vevle, Michael Løiten, Ole-Johan Meyer Melin Season 1 Episode 2
AICAST
Ole-Johan Meyer Melin, Anzyz - En unik algoritme
Chapters
AICAST
Ole-Johan Meyer Melin, Anzyz - En unik algoritme
Jun 27, 2019 Season 1 Episode 2
Frank Vevle, Michael Løiten, Ole-Johan Meyer Melin

Vi snakker med Ole-Johan Meyer Melin som er CCO i Anzyz Technologies, som forteller om sin jobb som ansvarlig for kommersialiseringen av Anzyz og algoritmen Anzyz AI-Insight. Han forteller om hva som skal til for å lykkes og hvordan han arbeider både nasjonalt og internasjonalt med kunder og marked. Ole-Johan forteller også hvordan Anzyz arbeider med forretningsutvikling ved å se på behov og potensielle use-cases, som har en reell verdi for kundene. Selv om Anzyz har en unik algoritme så er det viktig at markedet forstår hvordan man kan utnytte hele potensialet som Anzyz sine tjenester og produkt leverer. Han ser etter produktmuligheter og jobber med selve pakketeringen av algoritmen.

 Vi gjør oppmerksom på kvaliteten på podcasten er noe forringet grunnet feil i mikrofonene.

Show Notes

Vi snakker med Ole-Johan Meyer Melin som er CCO i Anzyz Technologies, som forteller om sin jobb som ansvarlig for kommersialiseringen av Anzyz og algoritmen Anzyz AI-Insight. Han forteller om hva som skal til for å lykkes og hvordan han arbeider både nasjonalt og internasjonalt med kunder og marked. Ole-Johan forteller også hvordan Anzyz arbeider med forretningsutvikling ved å se på behov og potensielle use-cases, som har en reell verdi for kundene. Selv om Anzyz har en unik algoritme så er det viktig at markedet forstår hvordan man kan utnytte hele potensialet som Anzyz sine tjenester og produkt leverer. Han ser etter produktmuligheter og jobber med selve pakketeringen av algoritmen.

 Vi gjør oppmerksom på kvaliteten på podcasten er noe forringet grunnet feil i mikrofonene.