AICAST

Lars Erlend Leganger, PwC - Revisjon og kvalitetssikring av AI

January 14, 2020 Frank Vevle, Michael Løiten, Lars Erlend Leganger Season 2 Episode 1
AICAST
Lars Erlend Leganger, PwC - Revisjon og kvalitetssikring av AI
Chapters
AICAST
Lars Erlend Leganger, PwC - Revisjon og kvalitetssikring av AI
Jan 14, 2020 Season 2 Episode 1
Frank Vevle, Michael Løiten, Lars Erlend Leganger

I den første podcasten i 2020 møter dere Lars Erlend Leganger, som er levende engasjert i hvordan vi kan kvalitetssikre både data og maskinlæringsmodeller. Vi kommer innom temaer som hva en bør tenke før en starter et kunstig intelligensprosjekt og hvordan man skal håndtere risikoer underveis. Vi stiller oss spørsmålet om vi trenger et algoritmetilsyn og hvem som bør håndtere revisjoner av AI-løsninger. 

Show Notes

I den første podcasten i 2020 møter dere Lars Erlend Leganger, som er levende engasjert i hvordan vi kan kvalitetssikre både data og maskinlæringsmodeller. Vi kommer innom temaer som hva en bør tenke før en starter et kunstig intelligensprosjekt og hvordan man skal håndtere risikoer underveis. Vi stiller oss spørsmålet om vi trenger et algoritmetilsyn og hvem som bør håndtere revisjoner av AI-løsninger.