Trần Thúy Vân Podcast Artwork Image

Trần Thúy Vân

Trần Thúy Vân

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ - Trần Thúy Vân hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, điều trị bệnh xã hội tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội.Mail: [email protected]: +84969668152

Recent Episodes