מדברים על יזמות Podcast Artwork Image
מדברים על יזמות
3 - ליאור פרנקל - הכר את היזם
August 20, 2016 Lior Frenkel and Ohad Perry
מדברים על יזמות

3 - ליאור פרנקל - הכר את היזם

August 20, 2016

Lior Frenkel and Ohad Perry

ליאור פרנקל הוא יזם ואיש שיחה מרתק נקודות בפרק צבא - 0:30 עבודה ראשונה בהייטק - 6:33 יזמות ראשונה - 9:00 ניוסקול - 18:22 שאלון אישי - 25:22
ליאור פרנקל הוא יזם ואיש שיחה מרתק נקודות בפרק צבא - 0:30 עבודה ראשונה בהייטק - 6:33 יזמות ראשונה - 9:00 ניוסקול - 18:22 שאלון אישי - 25:22
See All Episodes