Hedvigslundskyrkan

Vad är grejen med lovsång - Oliver Sewón

January 19, 2020 Hedvigslundskyrkan Gävle
Hedvigslundskyrkan
Vad är grejen med lovsång - Oliver Sewón
Chapters
Hedvigslundskyrkan
Vad är grejen med lovsång - Oliver Sewón
Jan 19, 2020
Hedvigslundskyrkan Gävle

"Den perfekta bilden för lovsång är Jesus på korset. Med ena armen i det himmelska; i det vi inte kunde nå i egen kraft, i skapelsens skönhet och renhet. Med andra handen i en brusten mänsklighet; i människor som inte lyckas med någonting själva.
Vi kommer inte hit för att sjunga perfekta lovsånger. Vi kommer hit för att sjunga äkta lovsånger."
Du är skapad i kärlek för Gud och till Gud. Den här predikan gör ett försök i att måla upp det vackra i den hjärtats position som är lovsång.

Show Notes

"Den perfekta bilden för lovsång är Jesus på korset. Med ena armen i det himmelska; i det vi inte kunde nå i egen kraft, i skapelsens skönhet och renhet. Med andra handen i en brusten mänsklighet; i människor som inte lyckas med någonting själva.
Vi kommer inte hit för att sjunga perfekta lovsånger. Vi kommer hit för att sjunga äkta lovsånger."
Du är skapad i kärlek för Gud och till Gud. Den här predikan gör ett försök i att måla upp det vackra i den hjärtats position som är lovsång.