Bavo | podcastvieringen

Thuis op reis | Lucas 24

April 17, 2020 Grote of St.-Bavokerk te Haarlem Season 1 Episode 8
Bavo | podcastvieringen
Thuis op reis | Lucas 24
Chapters
Bavo | podcastvieringen
Thuis op reis | Lucas 24
Apr 17, 2020 Season 1 Episode 8
Grote of St.-Bavokerk te Haarlem

"De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is." (Godfried Bomans)

Deze podcastviering gaat over een reis die je kan maken, ook als je thuis bent. En wie op die weg je reisgenoot is. “Een weg van opstanding door breken en delen en een weg van hoop: God zal toch nooit de mensen in de steek laten met wie Hij ooit op weg is gegaan?” Het lied dat je hoort bij deze podcast is lied 646 ‘De Heer is onze reisgenoot’

Je hoort:

 • Ds. Willemijn van Dijk – Heij  
 • Ds. Tom de Haan   
 • Jan van de Laan als ‘Jezus’   
 • Hanneke van Laar als ‘Emmaüsganger’   
 • Anton Pauw als cantor-organist   
 • De mannen van de Oude Bavo Cantorij   

De muziekopnames werden gemaakt door Mishal Zeera.

Show Notes

"De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is." (Godfried Bomans)

Deze podcastviering gaat over een reis die je kan maken, ook als je thuis bent. En wie op die weg je reisgenoot is. “Een weg van opstanding door breken en delen en een weg van hoop: God zal toch nooit de mensen in de steek laten met wie Hij ooit op weg is gegaan?” Het lied dat je hoort bij deze podcast is lied 646 ‘De Heer is onze reisgenoot’

Je hoort:

 • Ds. Willemijn van Dijk – Heij  
 • Ds. Tom de Haan   
 • Jan van de Laan als ‘Jezus’   
 • Hanneke van Laar als ‘Emmaüsganger’   
 • Anton Pauw als cantor-organist   
 • De mannen van de Oude Bavo Cantorij   

De muziekopnames werden gemaakt door Mishal Zeera.