SELLpodden

#56 Aktiv lytting og livsnavigasjon

May 30, 2022 Senter for livslang læring Season 1 Episode 56
#56 Aktiv lytting og livsnavigasjon
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#56 Aktiv lytting og livsnavigasjon
May 30, 2022 Season 1 Episode 56
Senter for livslang læring

Hvordan kan bevissthet om aktiv lytting og nærvær bidra til å utvikle praksis? 

Hvorfor er det av og til  nødvendig å senke tempoet når vi arbeider med å utvikle forståelse, både hos oss selv og med elever og barn? Hvordan kan vi sortere hvilke signaler som kommer fra oss selv og hvilke signaler som handler om andre?

I denne podkasten om veiledningstematikk belyser Bjørn Olav Larssen og Alona Krieken Laski hvordan både følelser og tanker kan være konstruktiv krefter i arbeidet med livsmestring og læring i skole og barnehage.  Begge to underviser i veiledning ved lærerutdanningene.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvordan kan bevissthet om aktiv lytting og nærvær bidra til å utvikle praksis? 

Hvorfor er det av og til  nødvendig å senke tempoet når vi arbeider med å utvikle forståelse, både hos oss selv og med elever og barn? Hvordan kan vi sortere hvilke signaler som kommer fra oss selv og hvilke signaler som handler om andre?

I denne podkasten om veiledningstematikk belyser Bjørn Olav Larssen og Alona Krieken Laski hvordan både følelser og tanker kan være konstruktiv krefter i arbeidet med livsmestring og læring i skole og barnehage.  Begge to underviser i veiledning ved lærerutdanningene.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.