SELLpodden

#64 Aktivistisk tilnærming til kroppsøving

January 15, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 64
#64 Aktivistisk tilnærming til kroppsøving
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#64 Aktivistisk tilnærming til kroppsøving
Jan 15, 2023 Season 1 Episode 64
Senter for livslang læring

Hvordan kan en aktivist-tilnærming bidra til at flere elever opplever mening og mestring i kroppsøving?

Kroppsøvingsfaget er et fag mange elever opplever mestring i, samtidig som en betydelig andel elever ikke trives spesielt godt med faget slik det har fremstått frem til nå. I denne episoden snakker Kjell Evensen med professor Kristin Walseth fra OsloMet. Hun har sett nærmere på jenters opplevelse av kroppsøvingsfaget og hvordan en aktivist-tilnærming kan bidra til at flere elever opplever mening og mestring i faget.

Artikkelen som det refereres til i episoden finner du her: https://hdl.handle.net/10642/9758 

Boken Kristin henviser til:
Oliver, K. L. & Kirk, D. (2015). Girls, Gender and Physical Education: An activist Approach. Routledge

Flere episoder i SELLpodden om kroppsøvingsfaget: 


Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Show Notes

Hvordan kan en aktivist-tilnærming bidra til at flere elever opplever mening og mestring i kroppsøving?

Kroppsøvingsfaget er et fag mange elever opplever mestring i, samtidig som en betydelig andel elever ikke trives spesielt godt med faget slik det har fremstått frem til nå. I denne episoden snakker Kjell Evensen med professor Kristin Walseth fra OsloMet. Hun har sett nærmere på jenters opplevelse av kroppsøvingsfaget og hvordan en aktivist-tilnærming kan bidra til at flere elever opplever mening og mestring i faget.

Artikkelen som det refereres til i episoden finner du her: https://hdl.handle.net/10642/9758 

Boken Kristin henviser til:
Oliver, K. L. & Kirk, D. (2015). Girls, Gender and Physical Education: An activist Approach. Routledge

Flere episoder i SELLpodden om kroppsøvingsfaget: 


Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.