SELLpodden

#74 Refleksjoner rundt medvirkning i et lederperspektiv

August 16, 2023 Episode 74
#74 Refleksjoner rundt medvirkning i et lederperspektiv
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#74 Refleksjoner rundt medvirkning i et lederperspektiv
Aug 16, 2023 Episode 74
Hva kan det innebære å være åpen for medvirkning og legge til rette for læring? Å få mulighet til å medvirke, er essensielt for motivasjon og gode læringsprosesser, enten det gjelder elever, lærere, ledere, foreldre eller andre.

I denne episoden tar vi deg med på refleksjoner rundt hvordan medvirkning kan forstås i et lederperspektiv. Du møter Erlend  Dehlin, professor i Utdanningsledelse v/NTNU i samtale med Egil Hartberg og Kathinka Blichfeldt (HINN).

I partnerskap med Osloskolen, har vi på SELL satt medvirkning på agendaen denne høsten og med oss på laget har vi Erlend Dehlin.  Episoden er en av flere episoder denne høsten med medvirkning som tema.

Lenker til  videre lesing (og tekster nevnt i episoden).


Flere filmer om medvirkning:
Her finner du filmer om medvirkning med Erlend Dehlin fra NTNU, produsert av Senter for livslang læring.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Show Notes
Hva kan det innebære å være åpen for medvirkning og legge til rette for læring? Å få mulighet til å medvirke, er essensielt for motivasjon og gode læringsprosesser, enten det gjelder elever, lærere, ledere, foreldre eller andre.

I denne episoden tar vi deg med på refleksjoner rundt hvordan medvirkning kan forstås i et lederperspektiv. Du møter Erlend  Dehlin, professor i Utdanningsledelse v/NTNU i samtale med Egil Hartberg og Kathinka Blichfeldt (HINN).

I partnerskap med Osloskolen, har vi på SELL satt medvirkning på agendaen denne høsten og med oss på laget har vi Erlend Dehlin.  Episoden er en av flere episoder denne høsten med medvirkning som tema.

Lenker til  videre lesing (og tekster nevnt i episoden).


Flere filmer om medvirkning:
Her finner du filmer om medvirkning med Erlend Dehlin fra NTNU, produsert av Senter for livslang læring.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.