SELLpodden

#76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet!

September 05, 2023 Senter for livslang læring
#76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet!
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet!
Sep 05, 2023
Senter for livslang læring

Hva betyr medvirkning, og hvordan kan vi forstå og realisere dette i praksis? Hvordan lede et utviklingsarbeid der motivasjon og medvirkning for elever og lærere er målet? 

I denne episoden får du høre om hvordan lærere og ledere på Eiksmarka skole i Bærum har jobbet med å realisere sentrale intensjoner i LK20. Du møter Ranveig Bratåsen Øvretveit, kontaktlærer, Mona Engebretsen, avdelingsleder, og Knut Øilo, fungerende rektor i denne perioden. I samtale med Ingrid Jacobsen fra Senter for livslang læring, forteller de om hvordan utviklingsarbeidet startet og ble forankret i lokale behov, hva som ble viktig underveis, og hvilke grep ledelsen gjorde. Målet var at utviklingsarbeidet skulle skape engasjement og motivasjon, og at både lærere og elever skulle oppleve å få medvirke mer underveis.  Ved å utforske forståelser og sette av tid til å prøve og feile sammen i profesjonsfellesskapet, opplever de å se endringer i tankesett og praksis.


Les mer om det som ble nevnt i episoden her:
 


Flere filmer om medvirkning:
Her finner du filmer om medvirkning med Erlend Dehlin fra NTNU, produsert av Senter for livslang læring.

Det vil bli lagt ut lenke til den tverrfaglige plakaten til Eiksmarka skole på SELL v/LUP sine nettsider (lenke kommer)


Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hva betyr medvirkning, og hvordan kan vi forstå og realisere dette i praksis? Hvordan lede et utviklingsarbeid der motivasjon og medvirkning for elever og lærere er målet? 

I denne episoden får du høre om hvordan lærere og ledere på Eiksmarka skole i Bærum har jobbet med å realisere sentrale intensjoner i LK20. Du møter Ranveig Bratåsen Øvretveit, kontaktlærer, Mona Engebretsen, avdelingsleder, og Knut Øilo, fungerende rektor i denne perioden. I samtale med Ingrid Jacobsen fra Senter for livslang læring, forteller de om hvordan utviklingsarbeidet startet og ble forankret i lokale behov, hva som ble viktig underveis, og hvilke grep ledelsen gjorde. Målet var at utviklingsarbeidet skulle skape engasjement og motivasjon, og at både lærere og elever skulle oppleve å få medvirke mer underveis.  Ved å utforske forståelser og sette av tid til å prøve og feile sammen i profesjonsfellesskapet, opplever de å se endringer i tankesett og praksis.


Les mer om det som ble nevnt i episoden her:
 


Flere filmer om medvirkning:
Her finner du filmer om medvirkning med Erlend Dehlin fra NTNU, produsert av Senter for livslang læring.

Det vil bli lagt ut lenke til den tverrfaglige plakaten til Eiksmarka skole på SELL v/LUP sine nettsider (lenke kommer)


Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.