SELLpodden

#84 Ufrivillig skolefravær - hvordan utnytte elevens interesser for å skape mestring?

October 29, 2023 Season 1 Episode 84
#84 Ufrivillig skolefravær - hvordan utnytte elevens interesser for å skape mestring?
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#84 Ufrivillig skolefravær - hvordan utnytte elevens interesser for å skape mestring?
Oct 29, 2023 Season 1 Episode 84

Et økende antall barn og unge med nevrodiagnoser, slik som ADHD, Tourettes og autisme, strever med oppmøte på skolen. Hvordan kan vi ta utgangspunkt i elevens interesser og sterke sider, og se på hvordan skolen og laget rundt eleven kan tilrettelegge for læring, mestring og inkludering?

I denne episoden møter du Maren-Johanne Nordby og Elin Brandshaug fra StatPed i samtale med Esther Laird Eriksen fra Senter for livslang læring. Vi er på Innlandets skolekonferanse 2023 på Lillehammer der Maren-Johanne og Elin holdt en parallellsesjon om ufrivillig skolefravær.

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

Aktuelle lenker: 

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Et økende antall barn og unge med nevrodiagnoser, slik som ADHD, Tourettes og autisme, strever med oppmøte på skolen. Hvordan kan vi ta utgangspunkt i elevens interesser og sterke sider, og se på hvordan skolen og laget rundt eleven kan tilrettelegge for læring, mestring og inkludering?

I denne episoden møter du Maren-Johanne Nordby og Elin Brandshaug fra StatPed i samtale med Esther Laird Eriksen fra Senter for livslang læring. Vi er på Innlandets skolekonferanse 2023 på Lillehammer der Maren-Johanne og Elin holdt en parallellsesjon om ufrivillig skolefravær.

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

Aktuelle lenker: 

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.