SELLpodden

#82 Å skape laget gjennom faget

October 16, 2023 Senter for livslang læring
#82 Å skape laget gjennom faget
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#82 Å skape laget gjennom faget
Oct 16, 2023
Senter for livslang læring

Hvordan kan en fellesskapende didaktikk være inngang for å oppnå trygge elever og inkluderende klasserom der vi skaper laget gjennom faget?

I denne episoden møter du Kjerstin Owren, tidligere mobbeombud i Oslo og med stort engasjement og hjerte for elever, i samtale med Camilla Nygaard fra Senter for livslang læring. Owren snakker om å skape laget gjennom faget og en fellesskapende didaktikk for å oppnå trygge og gode inkluderende klasser, der læreren er bevisst hva elevene øver på når de er sammen: Å øve på å møte hverandre på ulike måter, på autentiske oppgaver, og ha et reflektert forhold til både det faglige og det sosiale innholdet. Hun deler sine perspektiver på betydningen av å verdsette mangfoldet og de ressursene som finnes i et fellesskap. Og ikke minst, at det må være rom for latter og humor i klasserommet. 

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

Litteratur som nevnes i episoden: 

Podkaster med Owren: Hør Kjerstin Owren snakke om det samme temaet i episoden "Fellesskapende didaktikk" i podkasten Et bedre skole-Norge

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Show Notes

Hvordan kan en fellesskapende didaktikk være inngang for å oppnå trygge elever og inkluderende klasserom der vi skaper laget gjennom faget?

I denne episoden møter du Kjerstin Owren, tidligere mobbeombud i Oslo og med stort engasjement og hjerte for elever, i samtale med Camilla Nygaard fra Senter for livslang læring. Owren snakker om å skape laget gjennom faget og en fellesskapende didaktikk for å oppnå trygge og gode inkluderende klasser, der læreren er bevisst hva elevene øver på når de er sammen: Å øve på å møte hverandre på ulike måter, på autentiske oppgaver, og ha et reflektert forhold til både det faglige og det sosiale innholdet. Hun deler sine perspektiver på betydningen av å verdsette mangfoldet og de ressursene som finnes i et fellesskap. Og ikke minst, at det må være rom for latter og humor i klasserommet. 

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

Litteratur som nevnes i episoden: 

Podkaster med Owren: Hør Kjerstin Owren snakke om det samme temaet i episoden "Fellesskapende didaktikk" i podkasten Et bedre skole-Norge

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.