SELLpodden

#47 Prosessledelse i skole: Å lede samskapende møter

December 12, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 47
#47 Prosessledelse i skole: Å lede samskapende møter
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#47 Prosessledelse i skole: Å lede samskapende møter
Dec 12, 2021 Season 1 Episode 47
Senter for livslang læring

Hvordan kan styrkebasert prosessledelse bidra til å involvere elever, foreldre og lærere til sammen å skape et godt klassemiljø og utvikle profesjonsfellesskapet? Hva kjennetegner metoder som bidrar til reell samskaping og læringsglede?

I denne episoden får du innblikk i hvordan rektorer og lærere kan lede prosesser og møter som bidrar til involvering av elevene, foreldrene og i skolens profesjonsfellesskap på en anerkjennende og styrkebasert måte.

I samtalen med Alona Laski fra Senter for Livslang læring, møter du Pål Tanggaard, forfatter av boka praktisk prosessledelse i skolen (2021), og bidragsytere fra boka Hilde Furuset Slåen og Elin Gundersen fra Gausdal kommune.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Vi beklager noe støy i oppstart av episoden.


 

Show Notes

Hvordan kan styrkebasert prosessledelse bidra til å involvere elever, foreldre og lærere til sammen å skape et godt klassemiljø og utvikle profesjonsfellesskapet? Hva kjennetegner metoder som bidrar til reell samskaping og læringsglede?

I denne episoden får du innblikk i hvordan rektorer og lærere kan lede prosesser og møter som bidrar til involvering av elevene, foreldrene og i skolens profesjonsfellesskap på en anerkjennende og styrkebasert måte.

I samtalen med Alona Laski fra Senter for Livslang læring, møter du Pål Tanggaard, forfatter av boka praktisk prosessledelse i skolen (2021), og bidragsytere fra boka Hilde Furuset Slåen og Elin Gundersen fra Gausdal kommune.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Vi beklager noe støy i oppstart av episoden.