SELLpodden

#48 Dialogkonferanse og fasilitering for læring i Regional ordning

December 20, 2021 Season 1 Episode 48
#48 Dialogkonferanse og fasilitering for læring i Regional ordning
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#48 Dialogkonferanse og fasilitering for læring i Regional ordning
Dec 20, 2021 Season 1 Episode 48

Hvilket potensiale ligger i dialogkonferansen, og hvordan kan den bidra til å styrke praksis lokalt i barnehager?

Som møteform har dialogkonferanse et særlig potensial ved at deltakerne tar utgangspunkt i egen praksis. Gjennom strukturert erfaringsdeling hvor dialog- prinsipper aktivt brukes, fremmes læring mellom deltakere. Strukturen også medvirke til at praksisfeltet og Universitets- og høgskolesektoren  får mer likeverdige roller.

I denne episoden utforskes temaet nærmere. Du møter Torbjørn Lund, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø i samtale med Kaja Haaland og Alona Krieken Laski ved Senter for livslang læring.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvilket potensiale ligger i dialogkonferansen, og hvordan kan den bidra til å styrke praksis lokalt i barnehager?

Som møteform har dialogkonferanse et særlig potensial ved at deltakerne tar utgangspunkt i egen praksis. Gjennom strukturert erfaringsdeling hvor dialog- prinsipper aktivt brukes, fremmes læring mellom deltakere. Strukturen også medvirke til at praksisfeltet og Universitets- og høgskolesektoren  får mer likeverdige roller.

I denne episoden utforskes temaet nærmere. Du møter Torbjørn Lund, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø i samtale med Kaja Haaland og Alona Krieken Laski ved Senter for livslang læring.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.