Rad i pandemija

Razgovor sa Goranom Čamdžićem, predstavnikom sindikata ŽRS

April 18, 2020 Sanja Horic
Rad i pandemija
Razgovor sa Goranom Čamdžićem, predstavnikom sindikata ŽRS
Chapters
Rad i pandemija
Razgovor sa Goranom Čamdžićem, predstavnikom sindikata ŽRS
Apr 18, 2020
Sanja Horic

U današnjem razgovoru koji je vodila Gordana Katana sa predstavnikom sindikata Željeznica Republike Srpske, Goranom Čamdžićem, govorili smo o stanju u željeznicama u odnosu na nedaće s kojima su se svi susreli zbog pandemije COVID -19.

Show Notes

U današnjem razgovoru koji je vodila Gordana Katana sa predstavnikom sindikata Željeznica Republike Srpske, Goranom Čamdžićem, govorili smo o stanju u željeznicama u odnosu na nedaće s kojima su se svi susreli zbog pandemije COVID -19.