Rad i pandemija

Razgovor sa Tomislavom Majićem, predsjednikom Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara

May 27, 2020 Sanja Horic
Rad i pandemija
Razgovor sa Tomislavom Majićem, predsjednikom Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara
Chapters
Rad i pandemija
Razgovor sa Tomislavom Majićem, predsjednikom Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara
May 27, 2020
Sanja Horic

Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH u ovom bosanskohercegovačkom entitetu od 15. marta (ožujka) do 15. maja (svibnja) zbog korona virusa bez posla je ostalo 40 hiljada (tisuća) radnika . Mjere koje predlažu Federalna i kantonalne (županijske) vlade nisu adekvatne i neće pomoći oporavku privrede. Sadašnji trenutka bi se mogao iskoristiti za ozbiljne reforme u Bosni i Heregovini kako bi se ojačao realni sektor i smanjila javna uprava. O ovome ali i nekim mjerama koje bi mogle pomoći privredi i stanovništvu govori Tomislav Majić predsjednik Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara. Razgovor vodio novinar Mirsad Behram.

Show Notes

Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH u ovom bosanskohercegovačkom entitetu od 15. marta (ožujka) do 15. maja (svibnja) zbog korona virusa bez posla je ostalo 40 hiljada (tisuća) radnika . Mjere koje predlažu Federalna i kantonalne (županijske) vlade nisu adekvatne i neće pomoći oporavku privrede. Sadašnji trenutka bi se mogao iskoristiti za ozbiljne reforme u Bosni i Heregovini kako bi se ojačao realni sektor i smanjila javna uprava. O ovome ali i nekim mjerama koje bi mogle pomoći privredi i stanovništvu govori Tomislav Majić predsjednik Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara. Razgovor vodio novinar Mirsad Behram.