Rad i pandemija

Razgovor sa Zlatkom Marinom, predsjednikom Samostalnog sindikata transportne djelatnosti

June 24, 2020 Sanja Horic
Rad i pandemija
Razgovor sa Zlatkom Marinom, predsjednikom Samostalnog sindikata transportne djelatnosti
Chapters
Rad i pandemija
Razgovor sa Zlatkom Marinom, predsjednikom Samostalnog sindikata transportne djelatnosti
Jun 24, 2020
Sanja Horic

Današnji sagovornik je gospodin Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti RS. U razgovoru koji je vodila naša novinarka Gordana Katana, gospodin Marin nam govori o ciljevima ovog sindikata, odnosima sa drugim sindikatima slične profilacije, te o restrukturisanjima najavljenim za transportna preduzeća.
Produkcija: Front Slobode, platforma Radnički Univerzitet
jun 2020.

Show Notes

Današnji sagovornik je gospodin Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti RS. U razgovoru koji je vodila naša novinarka Gordana Katana, gospodin Marin nam govori o ciljevima ovog sindikata, odnosima sa drugim sindikatima slične profilacije, te o restrukturisanjima najavljenim za transportna preduzeća.
Produkcija: Front Slobode, platforma Radnički Univerzitet
jun 2020.