Rad i pandemija

Razgovor sa Feđom Zahirovićem, glumcem i slobodnim umjetnikom

July 22, 2020 Sanja Horic
Rad i pandemija
Razgovor sa Feđom Zahirovićem, glumcem i slobodnim umjetnikom
Chapters
Rad i pandemija
Razgovor sa Feđom Zahirovićem, glumcem i slobodnim umjetnikom
Jul 22, 2020
Sanja Horic

Današnji sagovornik podcasta Rad i pandemija je tuzlanski glumac Feđa Zahirović. Feđa nam je govorio o položaju slobodnih umjetnika prije i u toku pandemije, te o problemima s kojima se svakodnevno susreću i kompromisima koje moraju napraviti kako bi opstali. Govorili smo o tome ko brine o "radniku-umjetniku", koji nema svoju "fabriku kulture", te šta bi taj radnik trebao da napravi kako bi mu opstanak bio dostojanstveniji. Razgovor vodila Sanja Horić.
Produkcija: Front Slobode, platforma Radnički Univerzitet, juli 2020

Show Notes

Današnji sagovornik podcasta Rad i pandemija je tuzlanski glumac Feđa Zahirović. Feđa nam je govorio o položaju slobodnih umjetnika prije i u toku pandemije, te o problemima s kojima se svakodnevno susreću i kompromisima koje moraju napraviti kako bi opstali. Govorili smo o tome ko brine o "radniku-umjetniku", koji nema svoju "fabriku kulture", te šta bi taj radnik trebao da napravi kako bi mu opstanak bio dostojanstveniji. Razgovor vodila Sanja Horić.
Produkcija: Front Slobode, platforma Radnički Univerzitet, juli 2020