Rad i pandemija

Razgovor sa Šejlom Glinac, violinisticom, profesoricom i koordinatoricom muzičkog programa ‘Artističke radne akcije - Srce Tuzle’

August 10, 2020 Sanja Horic
Rad i pandemija
Razgovor sa Šejlom Glinac, violinisticom, profesoricom i koordinatoricom muzičkog programa ‘Artističke radne akcije - Srce Tuzle’
Chapters
Rad i pandemija
Razgovor sa Šejlom Glinac, violinisticom, profesoricom i koordinatoricom muzičkog programa ‘Artističke radne akcije - Srce Tuzle’
Aug 10, 2020
Sanja Horic

Razgovor sa Šejlom Glinac, violinisticom, profesoricom i koordinatoricom muzičkog programa ‘Artističke radne akcije - Srce Tuzle’. Pričali smo o tome kako je izgledala online nastava muzičkog obrazovanja. U Tuzli su organizovani ulični koncerti klasične muzike u sklopu umjetničke manifestacije koja se odvija u Zlatarskoj ulici. Ovdje možete pogledati raspored aktivnosti ‘Artističke radne akcije’
https://www.facebook.com/ateljeoblik/
Pripremila: Azra Jašarević
Produkcija: Front Slobode, Radnički Univerzitet, avgust 2020.

Show Notes

Razgovor sa Šejlom Glinac, violinisticom, profesoricom i koordinatoricom muzičkog programa ‘Artističke radne akcije - Srce Tuzle’. Pričali smo o tome kako je izgledala online nastava muzičkog obrazovanja. U Tuzli su organizovani ulični koncerti klasične muzike u sklopu umjetničke manifestacije koja se odvija u Zlatarskoj ulici. Ovdje možete pogledati raspored aktivnosti ‘Artističke radne akcije’
https://www.facebook.com/ateljeoblik/
Pripremila: Azra Jašarević
Produkcija: Front Slobode, Radnički Univerzitet, avgust 2020.