Emocjonalne Know-How w czasach pandemii

HFK 09: Zgubne nawyki i co z nimi robić

July 09, 2020 Hands Free Know-How Season 1 Episode 9
HFK 09: Zgubne nawyki i co z nimi robić
Emocjonalne Know-How w czasach pandemii
More Info
Emocjonalne Know-How w czasach pandemii
HFK 09: Zgubne nawyki i co z nimi robić
Jul 09, 2020 Season 1 Episode 9
Hands Free Know-How

Teraz będziemy przyglądać się naszym nawykom i zastanawiać się jakie znaczenie mają dla nas używki oraz czynności, które wykonujemy, aby poprawić sobie samopoczucie, czy odwrócić uwagę od problemów. Zastanowimy się jakie funkcje dla nas pełnią, a także przyjrzymy się bilansowi zysków i strat - zastanowimy się, jakie krótko- i długoterminowe korzyści mają podejmowane przez nas zachowania. Zaproponujemy również ćwiczenia przyglądania się emocjom, przekierowywania uwagi oraz techniki wyobrażeniowe, które mogą sprzyjać wprowadzaniu pozytywnych zmian. 

Program został przygotowana przez Hands Free Know-How we współpracy z Akademią Motywacji i Edukacji.

Program jest oparty na praktycznych metodach, takich jak: Dialog Motywujący, Trening akceptacji i zaangażowania, Terapia poznawczo-behawioralna i Trening dialektyczno-behawioralny. Skuteczność tych metod została potwierdzona w badaniach naukowych.

Opracowanie Merytoryczne: Akademia Motywacji i Edukacji:  handsfree.pl/amie

Tekst opracowała: Ewa Czech

Muzyka: ÉSSO

Czytał: Maciej Jabłoński

Program przygotowany przez Hands Free Know-How, po dodatkowe materiały zapraszamy na handsfree.pl

Show Notes

Teraz będziemy przyglądać się naszym nawykom i zastanawiać się jakie znaczenie mają dla nas używki oraz czynności, które wykonujemy, aby poprawić sobie samopoczucie, czy odwrócić uwagę od problemów. Zastanowimy się jakie funkcje dla nas pełnią, a także przyjrzymy się bilansowi zysków i strat - zastanowimy się, jakie krótko- i długoterminowe korzyści mają podejmowane przez nas zachowania. Zaproponujemy również ćwiczenia przyglądania się emocjom, przekierowywania uwagi oraz techniki wyobrażeniowe, które mogą sprzyjać wprowadzaniu pozytywnych zmian. 

Program został przygotowana przez Hands Free Know-How we współpracy z Akademią Motywacji i Edukacji.

Program jest oparty na praktycznych metodach, takich jak: Dialog Motywujący, Trening akceptacji i zaangażowania, Terapia poznawczo-behawioralna i Trening dialektyczno-behawioralny. Skuteczność tych metod została potwierdzona w badaniach naukowych.

Opracowanie Merytoryczne: Akademia Motywacji i Edukacji:  handsfree.pl/amie

Tekst opracowała: Ewa Czech

Muzyka: ÉSSO

Czytał: Maciej Jabłoński

Program przygotowany przez Hands Free Know-How, po dodatkowe materiały zapraszamy na handsfree.pl