Nawal El-Saadawi: De val van de imam
Fixdit
More Info
Fixdit
Nawal El-Saadawi: De val van de imam
Oct 27, 2022 Episode 9
Fixdit

In samenwerking met Winternachten maakten Jannah Loontjens en Annelies Verbeke een live aflevering van de Fixdit Podcast, over de Egyptische auteur Nawal El Saadawi, een van de belangrijkste feministen uit de twintigste en begin eenentwintigste eeuw. Zij werden hierin bijgestaan door collega’s Rachida Lamrabet en Gamal Fouad. Centraal staat El Saadawi's caleidoscopische roman De val van de imam (1987), maar ook ander werk, zoals Herinneringen van een vrouwelijke arts (1960) komt aan bod. Nawal El Saadawi was naast auteur ook arts en activist. Vorig jaar overleed ze op negentigjarige leeftijd, na een leven dat getuigde van grote moed. Ze liet een rijkelijk literair oeuvre na.