Empowered Muse Podcast

287. 3 Định hướng đi hoàn toàn khác biệt cho Coaching/Online biz

May 22, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 287
287. 3 Định hướng đi hoàn toàn khác biệt cho Coaching/Online biz
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
287. 3 Định hướng đi hoàn toàn khác biệt cho Coaching/Online biz
May 22, 2023 Season 3 Episode 287
Maii Vu

Có nhiều bạn thắc mắc tại sao Biz của Mai có lượng follower khá khiêm tốn nhưng vẫn đạt được đến 6Fig

️🎯Trong bản talk này bạn sẽ hiểu rõ con đường mà Maii đã đi  và biết đâu là con đường  đúng nhất  để Biz của bạn thành công. Thông qua việc nhận biết:
 
💚Sai lầm mà 90% các bạn mới làm Biz Coach đang  mắc phải
️💚Sự khác biệt giữa 3 mẫu hình Biz:  *Influencer vs Intimate Biz vs KOL

D2D call 2 sẽ bắt đầu trong tuần này, đây là cơ hội cuối cùng để bạn tham gia và đón nhận những kiến thức thực sự giúp bạn chuyển hóa!

👉DM @Maii Vu để đăng ký
👉
Thông tin lớp D2Dhttps://bit.ly/dare2dream22

🎯Sự kiện đặc biệt dành cho Coach sẽ diễn ra vào 20h tối 23/5. Số lượng vé có hạn
Đăng ký tại đây https://bit.ly/coachvn23

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram:
https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình:
https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) :
https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast

Show Notes

Có nhiều bạn thắc mắc tại sao Biz của Mai có lượng follower khá khiêm tốn nhưng vẫn đạt được đến 6Fig

️🎯Trong bản talk này bạn sẽ hiểu rõ con đường mà Maii đã đi  và biết đâu là con đường  đúng nhất  để Biz của bạn thành công. Thông qua việc nhận biết:
 
💚Sai lầm mà 90% các bạn mới làm Biz Coach đang  mắc phải
️💚Sự khác biệt giữa 3 mẫu hình Biz:  *Influencer vs Intimate Biz vs KOL

D2D call 2 sẽ bắt đầu trong tuần này, đây là cơ hội cuối cùng để bạn tham gia và đón nhận những kiến thức thực sự giúp bạn chuyển hóa!

👉DM @Maii Vu để đăng ký
👉
Thông tin lớp D2Dhttps://bit.ly/dare2dream22

🎯Sự kiện đặc biệt dành cho Coach sẽ diễn ra vào 20h tối 23/5. Số lượng vé có hạn
Đăng ký tại đây https://bit.ly/coachvn23

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram:
https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình:
https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) :
https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast