Empowered Muse Podcast

292.[Book Launch] Dám Sống Với Ước Mơ -Q&A về Sách Đầu Tay

June 06, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 292
292.[Book Launch] Dám Sống Với Ước Mơ -Q&A về Sách Đầu Tay
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
292.[Book Launch] Dám Sống Với Ước Mơ -Q&A về Sách Đầu Tay
Jun 06, 2023 Season 3 Episode 292
Maii Vu

6.6.2023 đây sẽ là ngày mình sẽ nhớ mãi về sau- ngày quyển sách đầu tay của mình được phát hành.
Mình đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc  trong giây phút hiện tại. 
Bản podcast mình muốn chia sẻ niềm vui đặc biệt  đến với bạn cũng như trả lời một vài thắc mắc của các bạn về trải nghiệm viết sách ngập tràn cảm xúc! 

1/ Điều mình tâm đắc nhất!?

2/ Nỗi sợ nào mình phải vượt qua để hoàn thiện được dự án này?

3/ Năng lượng nào nuôi dưỡng được một dự án dài hơi & một mình bạn hầu như phải tự bước?

💓Duy nhất #100_bản có CHỮ KÝ tác giả Maii Vũ đã được phát hành trên Shopee! Bạn có thể sở hữu bản đặc biệt tại đây: https://www.maiivucoaching.com/sach
💓Khi mua 2 quyển bạn sẽ được Tặng khóa học Dream On. Đây là khóa giúp bạn thực hành tất cả kiến thức được chia sẻ trong sách và thực sự chuyển hóa.

Vui lòng gửi biên lai mua hàng+ Link Fb cá nhân vào email hello@maiivucoaching.com

 🌈Tham gia sự kiện ra mắt sách tại Hà Nội (9/6) và HCM (11/6) đăng ký tại đây https://bit.ly/dsvum-invitation (chỉ có 50 chỗ)

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast  

Show Notes

6.6.2023 đây sẽ là ngày mình sẽ nhớ mãi về sau- ngày quyển sách đầu tay của mình được phát hành.
Mình đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc  trong giây phút hiện tại. 
Bản podcast mình muốn chia sẻ niềm vui đặc biệt  đến với bạn cũng như trả lời một vài thắc mắc của các bạn về trải nghiệm viết sách ngập tràn cảm xúc! 

1/ Điều mình tâm đắc nhất!?

2/ Nỗi sợ nào mình phải vượt qua để hoàn thiện được dự án này?

3/ Năng lượng nào nuôi dưỡng được một dự án dài hơi & một mình bạn hầu như phải tự bước?

💓Duy nhất #100_bản có CHỮ KÝ tác giả Maii Vũ đã được phát hành trên Shopee! Bạn có thể sở hữu bản đặc biệt tại đây: https://www.maiivucoaching.com/sach
💓Khi mua 2 quyển bạn sẽ được Tặng khóa học Dream On. Đây là khóa giúp bạn thực hành tất cả kiến thức được chia sẻ trong sách và thực sự chuyển hóa.

Vui lòng gửi biên lai mua hàng+ Link Fb cá nhân vào email hello@maiivucoaching.com

 🌈Tham gia sự kiện ra mắt sách tại Hà Nội (9/6) và HCM (11/6) đăng ký tại đây https://bit.ly/dsvum-invitation (chỉ có 50 chỗ)

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast