Empowered Muse Podcast

293. Phát triển nội lực để chọn ngồi cùng bàn với người thành công

June 10, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 294
293. Phát triển nội lực để chọn ngồi cùng bàn với người thành công
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
293. Phát triển nội lực để chọn ngồi cùng bàn với người thành công
Jun 10, 2023 Season 3 Episode 294
Maii Vu

Khi bạn đến với thế giới này với 1 trái tim luôn khát khao để chia sẻ  không phải vì tiền mà vì một sự phát triển ý nghĩa hơn. Nhưng xã hội lại dạy bạn cần phải giấu đi khát khao đó.
 
Mình đã từng như bạn . Hiện tại mình đang ở điểm "thành công" của hành trình mà mình từng mong muốn có cách đây 3 năm.
 
Mình nhận ra có 2 điều đã giúp bản thân đứng tại vị trí này:
- Mình đã từng làm điều gì?
-Mình là AI khi làm điều ấy?
Và để làm thật tốt 2 điều này thì bạn cần có 1 yếu tố vô cùng quan trọng, hãy cùng lắng nghe đó là gì? Tại sao nó lại giúp bạn ngồi cùng bàn với người thành công?
 

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast  

Show Notes

Khi bạn đến với thế giới này với 1 trái tim luôn khát khao để chia sẻ  không phải vì tiền mà vì một sự phát triển ý nghĩa hơn. Nhưng xã hội lại dạy bạn cần phải giấu đi khát khao đó.
 
Mình đã từng như bạn . Hiện tại mình đang ở điểm "thành công" của hành trình mà mình từng mong muốn có cách đây 3 năm.
 
Mình nhận ra có 2 điều đã giúp bản thân đứng tại vị trí này:
- Mình đã từng làm điều gì?
-Mình là AI khi làm điều ấy?
Và để làm thật tốt 2 điều này thì bạn cần có 1 yếu tố vô cùng quan trọng, hãy cùng lắng nghe đó là gì? Tại sao nó lại giúp bạn ngồi cùng bàn với người thành công?
 

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast