Empowered Muse Podcast

297. 1 Big News & Lý do mình viết sách bằng Tiếng Việt

June 28, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 297
297. 1 Big News & Lý do mình viết sách bằng Tiếng Việt
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
297. 1 Big News & Lý do mình viết sách bằng Tiếng Việt
Jun 28, 2023 Season 3 Episode 297
Maii Vu

Bản podcast này mình muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đã theo dõi, ủng hộ lễ ra mắt sách đầu tay &  chia sẻ lý do vì sao mình viết sách bằng Tiếng Việt trong khi sự nghiệp Coaching trên thị trường quốc tế đang phát triển mạnh mẽ.
 
Và bật mí về lời mời hết sức ý nghĩa từ Big International Press- dành cho người Việt đầu tiên là mình. Cùng chờ đón thông tin chính thức từ FB Maii Vu nhé

*Bạn có thể đặt mua sách Dám Sống Với Ước Mơ tại đây: maiivucoaching.com/sach
* Tham gia cộng đông mới Dream On: bit.ly/dreamon23


*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast  

Show Notes

Bản podcast này mình muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đã theo dõi, ủng hộ lễ ra mắt sách đầu tay &  chia sẻ lý do vì sao mình viết sách bằng Tiếng Việt trong khi sự nghiệp Coaching trên thị trường quốc tế đang phát triển mạnh mẽ.
 
Và bật mí về lời mời hết sức ý nghĩa từ Big International Press- dành cho người Việt đầu tiên là mình. Cùng chờ đón thông tin chính thức từ FB Maii Vu nhé

*Bạn có thể đặt mua sách Dám Sống Với Ước Mơ tại đây: maiivucoaching.com/sach
* Tham gia cộng đông mới Dream On: bit.ly/dreamon23


*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast