Empowered Muse Podcast

299. Câu chuyện cảm động từ độc giả nam của DSVUM

July 12, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 299
299. Câu chuyện cảm động từ độc giả nam của DSVUM
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
299. Câu chuyện cảm động từ độc giả nam của DSVUM
Jul 12, 2023 Season 3 Episode 299
Maii Vu

Vậy là sách Dám Sống với Ước Mơ đã được ra mắt với độc giả được hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian đó mình đã nhận được rất nhiều  tình yêu thương của tất cả mọi người.
Trong tập Podcast đặc biệt này mình muốn chia sẻ 3 câu chuyện cảm động nhất  trong 2 buổi ra mắt sách. Mảm thấy thực sự biết ơn và tự hào vì được các bạn tin tưởng nhiều đến vậy.

Từ đây Dream On hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều trải nghiệm sâu sắc hơn. Nhóm đã được mở, hãy Join ngay bây giờ để được tham gia trực tiếp cùng với mình
Thông tin ở đây: maiivucoaching.com/sach
Cộng đông mới Dream On: bit.ly/dreamon23

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast  

Show Notes

Vậy là sách Dám Sống với Ước Mơ đã được ra mắt với độc giả được hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian đó mình đã nhận được rất nhiều  tình yêu thương của tất cả mọi người.
Trong tập Podcast đặc biệt này mình muốn chia sẻ 3 câu chuyện cảm động nhất  trong 2 buổi ra mắt sách. Mảm thấy thực sự biết ơn và tự hào vì được các bạn tin tưởng nhiều đến vậy.

Từ đây Dream On hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều trải nghiệm sâu sắc hơn. Nhóm đã được mở, hãy Join ngay bây giờ để được tham gia trực tiếp cùng với mình
Thông tin ở đây: maiivucoaching.com/sach
Cộng đông mới Dream On: bit.ly/dreamon23

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast