Novinky zo športovej vedy v roku 2022
NSC sport Podcast
More Info
NSC sport Podcast
Novinky zo športovej vedy v roku 2022
Sep 19, 2022
Peter Lopata

Hostia:
doc. Milan Sedliak, PhD.

z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, kde je vedúcim katedry biologických a lekárskych vied. Je vynikajúcim vedcom a odborníkom v rôznych oblastiach, venuje sa hlavne výžive.

Mgr. Michal Králik, PhD.
absolvent FTVŠ UK v Bratislave. Je autorom viacerých vedeckých článkov a publikácii prevažne s tematikou silového tréningu.  Je  silový tréner, jeho špecializáciou je silový tréning a jeho aplikácia do bežného života, ale i do športu.

O čom je podcast
Venovali sme sa 27. kongresu športovej vedy – European College of Sport Sciennce, najväčšej takejto konferencii Európe, ktorej sme sa zúčastnili a snažili sme sa interpretovať rôzne oblasti a výskumy, ktoré nás zaujali.

Konkrétne sme rozprávali o:
-Čo je a ako vyzerá kongres ECSS, aké rôzne oblasti zahŕňa a kto sú spíkri
-Kde a prečo sa robí najkvalitnejší výskum ale aj prax
-Zo silovej sekcie o „flywheel“, excentrickom tréningu a jeho využití
-O vytrvalosti a zaujímavých výskumoch na špičkových maratóncoch, strednotratiaroch a iných vytrvalostných športovcoch
-O tréningu sily v iných ako vytrvalostných športoch 
-O laktáte, jeho význame, zmene jeho ponímania počas rokov a aktuálnych poznatkoch
-O biomarkeroch signalizujúcich únavu a pretrénovanie (napr. kreatínkynáze)
-O účasti mentálnej a kognitívnej zložke na výkone 
-O skúmaní heterogenity ľudských reakcií na tréning
-O kofeíne a jeho rôznych účinkoch a výkonnosť ale aj kognitívne schopnosti
-O periodizovaní príjmu sacharidov a praktickej aplikácii v športe 
-O „RED-S“ syndróme
-O športovaní žien, špecifikách , nedostatkoch a podhodnotení celej tejto problematiky v športe
- O efektivite silového tréningu pomocou spätnej väzby 
-O hypoxickom tréningu

Support the Show.