Odd Pod

4. Hur går det till när man tillgänglighetsanpassar en webbplats?

April 07, 2021 Odd Hill Season 1 Episode 4
Odd Pod
4. Hur går det till när man tillgänglighetsanpassar en webbplats?
Chapters
Odd Pod
4. Hur går det till när man tillgänglighetsanpassar en webbplats?
Apr 07, 2021 Season 1 Episode 4
Odd Hill

Vad är tillgänglighetsanpassning och WCAG? Vad ska man tänka på som beställare och som leverantör av ett sådant projekt? Med oss har vi Fredrik Lindgren från Business Region Skåne och Sebastian Larsson, utvecklare och tillgänglighetsexpert på Odd Hill.

Show Notes

Vad är tillgänglighetsanpassning och WCAG? Vad ska man tänka på som beställare och som leverantör av ett sådant projekt? Med oss har vi Fredrik Lindgren från Business Region Skåne och Sebastian Larsson, utvecklare och tillgänglighetsexpert på Odd Hill.