ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Ο Αποικισμός των Νησιών από τον Άνθρωπο κατά το Πλειστόκαινο - η Περίπτωση της Κύπρου

December 17, 2020 ΔΡ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΤΣΙΟΥ Season 1 Episode 21
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Ο Αποικισμός των Νησιών από τον Άνθρωπο κατά το Πλειστόκαινο - η Περίπτωση της Κύπρου
Show Notes

Περίληψη διάλεξης: 

Ο αποικισμός των νησιών από τον άνθρωπο κατά το Πλειστόκαινο (η χρονική περίοδος 2.588.000 με 11.700 χρόνια περίπου πριν από σήμερα) καθώς και οι τρόποι με τους οποίους προσαρμόστηκαν με επιτυχία στα νέα νησιωτικά περιβάλλοντα, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της αρχαιολογικής έρευνας παγκοσμίως. Η Κύπρος αποτελεί ελκυστικό προορισμό για κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες του Πλειστόκαινου ωστόσο μέχρι σήμερα η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει φέρει στο φως αρχαιολογικά κατάλοιπα της περιόδου. Το ερευνητικό πρόγραμμα Water Routes in Human Island Dispersals: Modeling the Pleistocene Exploitation of Cyprus (https://ucy.ac.cy/pleicy/) διερευνά το αινιγματικό αυτό κενό στην προϊστορία της Κύπρου μέσα από μια πρωτοπόρα και διεπιστημονική μεθοδολογία που συνδυάζει παραδοσιακές αρχαιολογικές πρακτικές με σύγχρονες γεωχωρικές αναλυτικές μεθόδους ώστε να διασαφηνίσει τις πιο πιθανές διαδρομές και περιοχές δράσεις που θα είχαν πιθανόν επιλέξει οι Παλαιολιθικοί αποικιστές της Κύπρου.


Βιογραφικό:

Η Θεοδώρα Μούτσιου ([email protected]) είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Κύπρου και ερευνητικός συνεργάτης στο College of Arts, Society and Education, James Cook University της Αυστραλίας και το Department of Archaeology, Max Planck Institute for the Science of Human History στη Γερμανία.