ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

O κόσμος της Κύπρου κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού

April 23, 2021 BoCCF Mila mou Istorika
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
O κόσμος της Κύπρου κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού
Show Notes

Περίληψη διάλεξης:
Στόχος της παρουσίασης είναι να σκιαγραφήσει τον κόσμο της Κύπρου κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού. Η Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο (25ος-17ος αι. π.Χ) θεωρούνται από κοινού η μεταβατική περίοδος πριν την πλήρη ένταξη της Κύπρου, κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, στον αστικοποιημένο κόσμο επαφών και εμπορίου της ανατολικής Μεσογείου. Παρουσιάζεται ο υλικός πολιτισμός των εν λόγω περιόδων, με αναφορές στον φυσικό πλούτο της Κύπρου, την οικονομία και την κοινωνία, τα έθιμα και τις συνήθειες των κατοίκων του νησιού, καθώς και  τις υπερπόντιες επαφές τους με γειτνιάζουσες περιοχές.

Βιογραφικό ομιλήτριας:
Η Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου εργάζεται στο Ερευνητικό Κέντρο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό (STARC) του Ινστιτούτου Κύπρου για τη διαχείριση του Καινοτόμου Δικτύου Κατάρτισης “Training the next generation of archaeological scientists: Interdisciplinary studies of pre-modern plasters and ceramics from the Eastern Mediterranean”, το οποίο χρηματοδοτείται από τις δράσεις Marie Skłodowska Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δίνοντας ζωή σε παλαιές μουσειακές συλλογές: Η διεπιστημονική μελέτη κεραμικής από τις κυπριακές πολιτείες Σαλαμίνας, Σόλων, Λαπήθου και Χύτρων στην Εποχή του Σιδήρου». Κατέχει πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεταπτυχιακό (MA in Mediterranean Archaeology) από το Πανεπιστήμιο του Bristol, Μεταπτυχιακό (MA in Artefact Studies) και Διδακτορικός τίτλος (PhD inArchaeology) από το University College London. Από το 2009 μέχρι το 2017 εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμονας και στη συνέχεια ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2018 μέχρι το 2020 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια (Marie Skłodowska - Curie postdoctoral fellow) στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London. Η έρευνα της επικεντρώνεται στη διεπιστημονική, τεχνολογική μελέτη κεραμικών τεχνέργων, όπως επιτραπέζια αγγεία, μαγειρικά σκεύη και ειδώλια από διαφορετικές περιόδους της Κυπριακής Ιστορίας. Έχει ενεργή συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα της σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. 

Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου: [email protected]