ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Οικείοι τόποι σε μια «παράξενη νέα κτήση». Περιηγήτριες στην Κύπρο κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας

September 10, 2021 ΔΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΔΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΤΣΗ Season 1
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Οικείοι τόποι σε μια «παράξενη νέα κτήση». Περιηγήτριες στην Κύπρο κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας
Show Notes

Στόχος της μελέτης αυτής είναι να καταδείξει τη διαδικασία της πρόσληψης της Κύπρου ως βρετανικής αποικίας από το 1878 έως το 1924, μέσω ταξιδιωτικών κειμένων γραμμένων από συζύγους διπλωματών ή υπάλληλων της βρετανικής κρατικής μηχανής, αποσπασμένων στην Κύπρο που ακολούθησαν τους συζύγους τους, σε όλες τις κυβερνητικές τους θέσεις. Έμφαση δίνεται στο κατά πόσον και με ποιον τρόπο τα περιηγητικά κείμενα που μας κληροδότησαν αντανακλούν τη Βρετανική αποικιοκρατική ρητορική. Οι Βρετανίδες περιηγήτριες αποτύπωσαν την Κύπρο ως κήπο που είχε ανατεθεί στη φροντίδα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Στα εν λόγω ταξιδιωτικά κείμενα, αυτή η εικόνα του κήπου έλαβε διάφορες μορφές, ανάλογα με την οπτική γωνία κάθε συγγραφέα και τις συγκεκριμένες προθέσεις τους. Η έρευνα αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος Νησίδες Αριστείας Re-inventing age-old Travelling Paths of the Levant in the Digital Era: the example of Cyprus (ReTraPath). Το Έργο EXCELLENCE/0918/0190 με Ανάδοχο Φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»).

 

Σύντομο βιογραφικό της ομιλητριών: 

Η Δρ Μαργαρίτα Ιωάννου είναι Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα (Νησίδες Αριστείας, Ορίζοντας 2020) στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Re-inventing age-old Travelling Paths of the Levant in the Digital Era: the example of Cyprus (ReTraPath). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έρευνα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού με έμφαση στο νεοελληνικό Διαφωτισμό και στην κυπριακή ιστορία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878), καθώς και στη μελέτη της ταξιδιωτικής γραμματείας (από τις απαρχές της μέχρι και σήμερα). Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες για ζητήματα που αφορούν τη νεοελληνική λογοτεχνία (18ος-19ος αι.), την έκδοση κειμένων, την ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας, την ιστορία των ιδεών και την πολιτισμική ιστορία, αλλά την πνευματική ιστορία της Κύπρου (β΄ μισό του 17ου αιώνα α΄ μισό 19ου αιώνα). Άρθρα και μελέτες της έχουν φιλοξενηθεί στον Κονδυλοφόρο, στα Δωδεκανησιακά Χρονικά, στην Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, στην Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, στην Επετηρίδα του Κέντρου Μελετών της ιεράς Μονής Κύκκου, στις Κυπριακαί Σπουδαί κ.α. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Frederick (Λευκωσία).

 

Η Δρ Κατερίνα Γκότση είναι Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα (Νησίδες Αριστείας, Ορίζοντας 2020) στο Κέντρο Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Re-inventing age-old Travelling Paths of the Levant in the Digital Era: the example of Cyprus (ReTraPath). επίσης, είναι Επίτιμη Επιστημονική συνεργάτης στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του University College London. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Θεατρικές Σπουδές (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Συγκριτική Λογοτεχνία (University of Edinburgh, University College London). Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Ψηφιακό Πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πρόσληψη της αρχαίας τραγωδίας στο σύγχρονο κόσμο, τη μελέτη της ταξιδιωτικής γραμματείας, καθώς και την αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών στον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε αγγλόφωνα και ελληνόφωνα επιστημονικά περιοδικά, ενώ, σειρά ακαδημαϊκών συνεντεύξεων από Ιρλανδούς σκηνοθέτες, ηθοποιούς και θεατρικούς συγγραφείς φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Archives of Performances of Greek and Roman Drama του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.