CME.ba

Važnost postizanja kliničke remisije u liječenju reumatoidnog artritisa

June 01, 2022 Prof.dr.sc. LJUBINKA BOŽIĆ MAJSTOROVIĆ Season 1 Episode 82
Važnost postizanja kliničke remisije u liječenju reumatoidnog artritisa
CME.ba
More Info
CME.ba
Važnost postizanja kliničke remisije u liječenju reumatoidnog artritisa
Jun 01, 2022 Season 1 Episode 82
Prof.dr.sc. LJUBINKA BOŽIĆ MAJSTOROVIĆ

Pošaljite nam poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. LJUBINKA BOŽIĆ MAJSTOROVIĆ, dr.med.

subspecijalista reumatologije

UKC RS Banjaluka
Banjaluka, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Nove molekule stalno mijenjenju paradigmu liječenja raznih bolesti. Stanja kod kojih smo do jučer bili nemoćni, danas sa uspjehom liječimo. Na polju reumatologije postoji vjerovatno najveća ekspanzija bioloških i malih molekula, koje pripadaju skupini lijekova koje modificiraju bolest. O hroničnim artritisima smo ranije već govorili, a u ovom tečaju ćemo se osvrnuti na revoluciju u liječenju – ulazak inhibitora Janus kinaze u standardni treteman.

Naša tri nacionalna eksperta iz oblasti remuatologije u ovom tečaju donose tri state-of-the-art predavanja iz kojih ćete se moći pobliže upoznati sa novim smjernicama, kao i efkasnosti i sigurnosti i ulozi novog JAK-inhibitora – upadacitiniba u liječenju reumatoidnog artritisa.

Toplo preporučujemo ovaj tečaj za Vašu pažnju i uživanje, i napominjemo da na njegovom kraju nema uobičajenog kviza i certifikacije. Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante reumatologije, pedijatrije, interne medicine, porodične medicine, radiologije, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.

Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Abbvie B&H
Advancing medicines with strong clinical performance in areas of great need

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. LJUBINKA BOŽIĆ MAJSTOROVIĆ, dr.med.

subspecijalista reumatologije

UKC RS Banjaluka
Banjaluka, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Nove molekule stalno mijenjenju paradigmu liječenja raznih bolesti. Stanja kod kojih smo do jučer bili nemoćni, danas sa uspjehom liječimo. Na polju reumatologije postoji vjerovatno najveća ekspanzija bioloških i malih molekula, koje pripadaju skupini lijekova koje modificiraju bolest. O hroničnim artritisima smo ranije već govorili, a u ovom tečaju ćemo se osvrnuti na revoluciju u liječenju – ulazak inhibitora Janus kinaze u standardni treteman.

Naša tri nacionalna eksperta iz oblasti remuatologije u ovom tečaju donose tri state-of-the-art predavanja iz kojih ćete se moći pobliže upoznati sa novim smjernicama, kao i efkasnosti i sigurnosti i ulozi novog JAK-inhibitora – upadacitiniba u liječenju reumatoidnog artritisa.

Toplo preporučujemo ovaj tečaj za Vašu pažnju i uživanje, i napominjemo da na njegovom kraju nema uobičajenog kviza i certifikacije. Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante reumatologije, pedijatrije, interne medicine, porodične medicine, radiologije, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.

Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

Abbvie B&H
Advancing medicines with strong clinical performance in areas of great need

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!