CME.ba

Zašto je važan kompletan pristup u liječenju psorijatične bolesti?

January 10, 2024 Prof.dr.sc. JAGODA BALABAN Season 1 Episode 120
Zašto je važan kompletan pristup u liječenju psorijatične bolesti?
CME.ba
More Info
CME.ba
Zašto je važan kompletan pristup u liječenju psorijatične bolesti?
Jan 10, 2024 Season 1 Episode 120
Prof.dr.sc. JAGODA BALABAN

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
 Prof.dr.sc. JAGODA BALABAN, dr.med.

specijalista dermatovenerologije
Klinika za kožne i polne bolesti
UKC Republike Srpske, Banjaluka

Banjaluka, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Psorijaza se danas shvata kao sistemsko oboljenje sa zahvaćanjem multiplih organskih sistema u organizmu. Takođe je udružena sa mnogostrukim komorbiditetima, a o remećenju valiteta života oboljelih da i ne govorimo. Upravo zbog ovakvog tereta bolesti, mijenja se i paradigma njenog liječenja sa ambicioznim ciljevima koji postaju mogući pojavom novih terapeutika.

Jedan od lijekova koji zauzima sve značajnije mjesto u liječenju psorijaze je sekukinumab, koji ciljano inhibira jedan od ključnih citokina u patogenezi psorijaze – interleukin 17A. U ovom kratkom i fokusiranom tečaju, nacionalni ekspert na polju dermatovenerologije, prezentira nova saznanja o liječenju psorijaze, ciljeve u liječenju, važnost kompletnog ili holističkog pristupa sa akcentom na mjesto sekukinumaba u njima.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante dermatovenerologije, reumatologije, interne medicine, pedijatrije, porodične medicine, a primjerena je i za farmaceute i studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Komore farmaceutskih tehničara Tuzlanskog kantona i Farmaceutskog fakulteta Tuzla.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo
At Novartis, we are reimagining medicine.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!

Show Notes

Pošaljite nam SMS poruku.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
 Prof.dr.sc. JAGODA BALABAN, dr.med.

specijalista dermatovenerologije
Klinika za kožne i polne bolesti
UKC Republike Srpske, Banjaluka

Banjaluka, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Psorijaza se danas shvata kao sistemsko oboljenje sa zahvaćanjem multiplih organskih sistema u organizmu. Takođe je udružena sa mnogostrukim komorbiditetima, a o remećenju valiteta života oboljelih da i ne govorimo. Upravo zbog ovakvog tereta bolesti, mijenja se i paradigma njenog liječenja sa ambicioznim ciljevima koji postaju mogući pojavom novih terapeutika.

Jedan od lijekova koji zauzima sve značajnije mjesto u liječenju psorijaze je sekukinumab, koji ciljano inhibira jedan od ključnih citokina u patogenezi psorijaze – interleukin 17A. U ovom kratkom i fokusiranom tečaju, nacionalni ekspert na polju dermatovenerologije, prezentira nova saznanja o liječenju psorijaze, ciljeve u liječenju, važnost kompletnog ili holističkog pristupa sa akcentom na mjesto sekukinumaba u njima.

Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante dermatovenerologije, reumatologije, interne medicine, pedijatrije, porodične medicine, a primjerena je i za farmaceute i studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.

Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Komore farmaceutskih tehničara Tuzlanskog kantona i Farmaceutskog fakulteta Tuzla.

----------
Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.

NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo
At Novartis, we are reimagining medicine.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:

Hvala na slušanju!