CME.ba
Klinička i serološka dijagnostika u IBD
Klinička i serološka dijagnostika u IBD 20:09 Update EULAR smjernica za liječenje psorijatičnog artritisa i mjesto sekukinumaba u njima 18:53 Kompleksni regionalni bolni sindrom 31:26 Mimikrija zapaljenskih bolesti creva 22:13 Trimetazidin u liječenju angine pectoris 26:30 Ambulanta za gojaznost: kako je organizovati da bi rezultati lečenja gojaznosti bili što bolji? 21:28 Bol u dijabetičnoj neuropatiji 20:24 Dalteparin u liječenju i prevenciji venske tromboembolije 17:39 Liječenje traumatskog i postpartalnog krvarenja 24:26 Psorijaza u dječijoj dobi 21:09 Diferencijalna dijagnoza lumbalnog bolnog sindroma 27:32 Uloga probiotika u IBD 20:00 Liječenje prijeoperacijske anemije 29:11 Juvenilni idiopatski artritis: klasifikacija, rana detekcija i terapija 18:31 Bol u ordinaciji ljekara porodične medicine 36:33 Značaj vlaženja sluznice ždrijela kod infekcija gornjeg respiratornog trakta 44:14 Liječenje spinalne mišićne atrofije 16:46 Izazovi u liječenju IBD-a: virtuelni simpozij 36:43 Beskrvni klinički postupci za planirane operacije 24:47 Giht - etiologija, dijagnostika i smjernice za liječenje 10:36 Dijagnostika i formiranje svijesti o prisustvu osteoporoze kod pacijenata 18:26 Abdominalna bol 26:34 Inflamatorne bolesti crijeva i fertilitet i trudnoća 27:30 Farmakokinetske razilke među sartanima, farmakologija i karakteristike telmisartana 17:25 NOAK u prevenciji moždanog udara kod fibrilacije atrija 55:19