CME.ba
Postoperativni bol
Episode Artwork Postoperativni bol 36:48 Episode Artwork Ospice - opravdan strah ili realna opasnost 30:41 Episode Artwork Kada i kako prekinuti terapiju u upalnim bolestima crijeva? 17:10 Episode Artwork Stresni odgovor na bolni stimulus 35:26 Episode Artwork Zašto je važan kompletan pristup u liječenju psorijatične bolesti? 24:05 Episode Artwork Otežano disanje i krize svijesti kod mladih 36:40 Episode Artwork Hemofilija: dijagnoza i tretman 21:58 Episode Artwork Fiksne kombinacije olmesartana u terapiji hipertenzije 16:14 Episode Artwork Terapija hroničnog virusnog hepatitisa C – klinički benefiti 22:29 Episode Artwork Klinička i serološka dijagnostika u IBD 20:09 Episode Artwork Update EULAR smjernica za liječenje psorijatičnog artritisa i mjesto sekukinumaba u njima 18:53 Episode Artwork Kompleksni regionalni bolni sindrom 31:26 Episode Artwork Mimikrija zapaljenskih bolesti creva 22:13 Episode Artwork Trimetazidin u liječenju angine pectoris 26:30 Episode Artwork Ambulanta za gojaznost: kako je organizovati da bi rezultati lečenja gojaznosti bili što bolji? 21:28 Episode Artwork Bol u dijabetičnoj neuropatiji 20:24 Episode Artwork Dalteparin u liječenju i prevenciji venske tromboembolije 17:39 Episode Artwork Liječenje traumatskog i postpartalnog krvarenja 24:26 Episode Artwork Psorijaza u dječijoj dobi 21:09 Episode Artwork Diferencijalna dijagnoza lumbalnog bolnog sindroma 27:32 Episode Artwork Uloga probiotika u IBD 20:00 Episode Artwork Liječenje prijeoperacijske anemije 29:11 Episode Artwork Juvenilni idiopatski artritis: klasifikacija, rana detekcija i terapija 18:31 Episode Artwork Bol u ordinaciji ljekara porodične medicine 36:33 Episode Artwork Značaj vlaženja sluznice ždrijela kod infekcija gornjeg respiratornog trakta 44:14