CME.ba podcast
Vitamin D: od rahitisa do COVID-19
Chapters
CME.ba podcast
Vitamin D: od rahitisa do COVID-19
Jan 08, 2021 Season 1 Episode 28
Prof.dr.sc. SNIJEŽANA HASANBEGOVIĆ, dr.med.

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.

PREDAVAČ:
Prof.dr.sc. SNIJEŽANA HASANBEGOVIĆ, dr.med.
specijalista pedijatrije
subspecijalista endokrinologije i dijabetologije
Pedijatrijska klinika 2
KCU Sarajevo
Sarajevo, BiH

LINK NA TEČAJ
Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

Vitamin D…liposolubilan…esencijalan…ubikvitaran…pa opet, često deficijentan. Zaboravljen i zanemaren, pa onda opet ponovno otkriven sada kada se svi dovijamo kako lakše i bolje savladati pandemiju. Nevjerovatno zvuči činjenica da milijardu ljudi danas ima neki od oblika deficijencije vitamina D.

U ovoj zanimljivoj i fokusiranoj CME aktivnosti, predavač evaluira najbitnije funkcije vitamina D u ljudskom organizmu, simptome i znakove njegove deficijencije, sa posebnim akcentom na njegovu ulogu u patofiziologiji COVID-19 infekcije. Tema aktuelna i dobro obrađena uz preporuke za doziranje u ovim vremenima povećane potrebe.

Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante pedijatrije, endokrinologije, infektologije, te porodične i interne medicine, kao i za studente medicine i magistre farmacije.