Аудио приказки за деца „Лисиците четат“

Жабокът и чужденецът - Макс Велтхаюс, изд. Леге-Артис

February 14, 2022 Fox Book Cafe и Ели Мантовска, https://foxbooks.bg/ Season 2 Episode 19
Аудио приказки за деца „Лисиците четат“
Жабокът и чужденецът - Макс Велтхаюс, изд. Леге-Артис
Show Notes

Накрая на гората идва да живее Плъхчо, един чужденец. Повечето животни го отхвърлят. Говорят за него, че е груб и мързелив. Но Жабокът не се интересува, че Плъхчо е различен, и двамата стават приятели. Скоро и приятелите на Жабока научават, че различен не означава лош и че представите им за плъха са били погрешни.

Книгата е публикувана с подкрепата и по случай 10-годишнината на програма „Матра“ на Министерството на външните работи на Холандия. На всички животни на тази земя, черни или бели, сини или жълти, червени или зелени, на черти или на точки…