Аудио приказки за деца „Лисиците четат“

Шмакофокци - Екатерина Рекубратска, изд. Изток-Запад

January 09, 2024 Fox Book Cafe и Ели Мантовска, https://foxbooks.bg/ Season 4 Episode 15
Шмакофокци - Екатерина Рекубратска, изд. Изток-Запад
Аудио приказки за деца „Лисиците четат“
More Info
Аудио приказки за деца „Лисиците четат“
Шмакофокци - Екатерина Рекубратска, изд. Изток-Запад
Jan 09, 2024 Season 4 Episode 15
Fox Book Cafe и Ели Мантовска, https://foxbooks.bg/

Това е една непълна енциклопедия на домашни същества: почорапци, сънчовци, мърлячета, тралафони...

В ръцете си държите най-необичайната книжка на света! Тя ще ви разкаже кой всъщност разхвърля всичко из стаята, защо някои песнички не могат да ни излязат от главата, кой ни крие чорапите и защо настръхваме, когато ни е студено. Интересно, нали? Всъщност калпазанстват малки същества - шмакофокците!

Тази книжка ще научи вас и вашия малчуган как да виждате необичайното в най-обикновените неща, ще ви помогне да развиете своята фантазия и креативно мислене.

"Малката Катя винаги е знаела, че заедно с нас живеят мънички чудати същества - шмакофокците. Понякога те са полезни, а друг път - много вредни! Когато Катя пораснала, решила да състави енциклопедия на домашните същества. Наистина, тя не е съвсем пълна, но... Огледай се наоколо, може би ти също ще откриеш шмакофокци вкъщи и ще допълниш енциклопедията."

Show Notes

Това е една непълна енциклопедия на домашни същества: почорапци, сънчовци, мърлячета, тралафони...

В ръцете си държите най-необичайната книжка на света! Тя ще ви разкаже кой всъщност разхвърля всичко из стаята, защо някои песнички не могат да ни излязат от главата, кой ни крие чорапите и защо настръхваме, когато ни е студено. Интересно, нали? Всъщност калпазанстват малки същества - шмакофокците!

Тази книжка ще научи вас и вашия малчуган как да виждате необичайното в най-обикновените неща, ще ви помогне да развиете своята фантазия и креативно мислене.

"Малката Катя винаги е знаела, че заедно с нас живеят мънички чудати същества - шмакофокците. Понякога те са полезни, а друг път - много вредни! Когато Катя пораснала, решила да състави енциклопедия на домашните същества. Наистина, тя не е съвсем пълна, но... Огледай се наоколо, може би ти също ще откриеш шмакофокци вкъщи и ще допълниш енциклопедията."