Oslo domkirke

Valborg Orset Stene: 2. påskedag 2021

April 08, 2021 Oslo domkirke Season 2
Oslo domkirke
Valborg Orset Stene: 2. påskedag 2021
Show Notes

2. påskedag i Oslo domkirke. Lydstrømmer gudstjeneste. Prekentekst: Luk 24,36-45