ALLMØTE - en podcast fra BONORD

Trenger satsing på uteliv i nærmiljøene

September 08, 2022 BONORD Season 2 Episode 4
ALLMØTE - en podcast fra BONORD
Trenger satsing på uteliv i nærmiljøene
Show Notes

"Som samfunn ønsker vi jo å vitalisere nærmiljøene og de områdene der folk bor. Vi ønsker å legge til rette for økt bolyst og trivsel, og i et overordnet klimaperspektiv ønsker vi å begrense behovet for transport. Da bør vi skape flere tilbud i nærheten av der folk bor" mener Robin Berntsen som er salgsdirektør hos Mack. I denne episoden har Kurt Figenschau invitert han og Mohammad Ali Miri, som har viet sitt liv til å bygge opp restauranter i Tromsøs nærmiljø.