ALLMØTE - en podcast fra BONORD

Hva kommer pandemien til å koste oss?

June 11, 2020 BONORD Season 1 Episode 2
ALLMØTE - en podcast fra BONORD
Hva kommer pandemien til å koste oss?
Show Notes

Når vi en gang får kontroll over den helsemessige risikoen ved korona, hva venter av utfordringer for hver enkelt av oss? Vil arbeidsledigheten vedvare over tid?
Hvilke regioner rammes særlig? Hvordan kan hver enkelt av oss møte disse utfordringene? Blir vi tvunget til å flytte? Kurt Figenschau spør og regiondirektør Grete Kristoffsersen i NAV svarer.