Človečina

Juraj Girman o rozvoji IT na východnom Slovensku

December 09, 2020 Marianna Serbajlo Andreeva Season 1 Episode 6
Juraj Girman o rozvoji IT na východnom Slovensku
Človečina
More Info
Človečina
Juraj Girman o rozvoji IT na východnom Slovensku
Dec 09, 2020 Season 1 Episode 6
Marianna Serbajlo Andreeva

S Jurajom Girmanom, viceprezidentom Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (T-Systems Slovakia), predsedom správnej rady Košice IT Valley a predsedom správnej rady Karpatskej nadácie sa budeme rozprávať predovšetkým o rozvoji IT na východnom Slovensku.

Credits:
Artwork: Marianna
Zvuk: Marianna
Hudba: 
Loopster by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/4991-loopster
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Show Notes

S Jurajom Girmanom, viceprezidentom Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (T-Systems Slovakia), predsedom správnej rady Košice IT Valley a predsedom správnej rady Karpatskej nadácie sa budeme rozprávať predovšetkým o rozvoji IT na východnom Slovensku.

Credits:
Artwork: Marianna
Zvuk: Marianna
Hudba: 
Loopster by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/4991-loopster
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/