unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Priscilla Boulay

March 01, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 3
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Priscilla Boulay
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
More Info
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Priscilla Boulay
Mar 01, 2023 Season 4 Episode 3
Inuit Circumpolar Council

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Priscilla Boulay, who is originally from Tuktoyaktuk in the Inuvialuit Settlement Region.

She is a third generation carver – working with soapstone, walrus ivory, muskox horn, caribou antler, and baleen. She makes traditional Inuit carvings, and jewelry.

Her unique style of carving stems from her views and experiences of traditional Inuvialuit life, growing up on the coast of the Arctic ocean on the Beaufort Sea.

ᐃᓄᐃᑦᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦᐃᓄᐃᑦᓴᓇᙳᐊᖅᑎᖏᑦᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑦᐹᑦᑳᔅᑦᒧᑦᑕᕐᕆᔮᔅᓴᑦ − ᐳᕆᓯᓚᐴᓚᐃ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ, ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔨ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᖅᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐳᕆᓯᓚ ᐴᓚᐃᒥᒃ, ᑐᒃᑑᔮᖅᑐᕐᒥᐅᑕᒃᓴᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ.

ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑭᖑᕚᕇᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᔪᖅ − ᐅᒃᑯᓯᔅᓴᒥᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᓂ, ᐊᐃᕕᐅᑉ ᑑᒑᒥᓂᖓᓂᒃ, ᐅᒥᒻᒪᐅᑉ ᓇᒡᔪᒥᓂᖓᓂᒃ, ᑐᒃᑐᒧᑦ ᓇᒡᔪᒥᓂᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓱᖅᑲᕐᒥᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᕈᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑎᓂᒃ ᓴᓇᕙᑦᑐᓂ.

ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓴᓇᙳᐊᕈᓯᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᖓᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᑦ, ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐃᒪᕕᖓᓂ ᐅᐊᓕᓂᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂ.

 Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inuit Sanannguaqtingit Taqqiqaqtitauningat Paatkaastmut Tarrijaassat − Purisila Puulai

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani unikkaarmi, tunngasuktittiji Maatalin Alaqqariallak uqaqatiqaqtuq Purisila Puulaimik, Tuktuujaaqturmiutaksajaujuq Inuvialuit Nunangani. 

Pingajugijaulluni kinguvaariinut sanannguaqtiujuq − ukkusissamit sanannguaqtuni, aiviup tuugaamininganik, umimmaup nagjumininganik, tuktumut nagjuminirnik, amma suqqarmik. Inuit sanannguarusituqanginnik sanaqattaqtuq, amma takuminaqsautinik sanavattuni. 

Ajjiungittuq sanannguarusinga isumagijangagut amma atuqsimajanginnit inuit inuusituqanginnit, piruqsalluni Ukiuqtaqtuup imavingani Ualiniup Tariungani.


Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Priscilla Boulay, who is originally from Tuktoyaktuk in the Inuvialuit Settlement Region.

She is a third generation carver – working with soapstone, walrus ivory, muskox horn, caribou antler, and baleen. She makes traditional Inuit carvings, and jewelry.

Her unique style of carving stems from her views and experiences of traditional Inuvialuit life, growing up on the coast of the Arctic ocean on the Beaufort Sea.

ᐃᓄᐃᑦᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦᐃᓄᐃᑦᓴᓇᙳᐊᖅᑎᖏᑦᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑦᐹᑦᑳᔅᑦᒧᑦᑕᕐᕆᔮᔅᓴᑦ − ᐳᕆᓯᓚᐴᓚᐃ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ, ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔨ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᖅᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐳᕆᓯᓚ ᐴᓚᐃᒥᒃ, ᑐᒃᑑᔮᖅᑐᕐᒥᐅᑕᒃᓴᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ.

ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑭᖑᕚᕇᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᔪᖅ − ᐅᒃᑯᓯᔅᓴᒥᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᓂ, ᐊᐃᕕᐅᑉ ᑑᒑᒥᓂᖓᓂᒃ, ᐅᒥᒻᒪᐅᑉ ᓇᒡᔪᒥᓂᖓᓂᒃ, ᑐᒃᑐᒧᑦ ᓇᒡᔪᒥᓂᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓱᖅᑲᕐᒥᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᕈᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑎᓂᒃ ᓴᓇᕙᑦᑐᓂ.

ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓴᓇᙳᐊᕈᓯᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᖓᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᑦ, ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐃᒪᕕᖓᓂ ᐅᐊᓕᓂᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂ.

 Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inuit Sanannguaqtingit Taqqiqaqtitauningat Paatkaastmut Tarrijaassat − Purisila Puulai

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani unikkaarmi, tunngasuktittiji Maatalin Alaqqariallak uqaqatiqaqtuq Purisila Puulaimik, Tuktuujaaqturmiutaksajaujuq Inuvialuit Nunangani. 

Pingajugijaulluni kinguvaariinut sanannguaqtiujuq − ukkusissamit sanannguaqtuni, aiviup tuugaamininganik, umimmaup nagjumininganik, tuktumut nagjuminirnik, amma suqqarmik. Inuit sanannguarusituqanginnik sanaqattaqtuq, amma takuminaqsautinik sanavattuni. 

Ajjiungittuq sanannguarusinga isumagijangagut amma atuqsimajanginnit inuit inuusituqanginnit, piruqsalluni Ukiuqtaqtuup imavingani Ualiniup Tariungani.