unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Cora DeVos

April 06, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 4
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Cora DeVos
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Cora DeVos, who is originally from Iqaluktuttiaq in Nunavut, Canada.

 She is a photographer, and owner of her own company called “Little Inuk Photography”, now living in Vermilion, Alberta. Her photographs have been featured in Chatelaine Magazine, and as you will hear in this podcast, through her work she is a strong advocate for Inuit women, notably bringing back the pride of traditional Inuit tattoos.

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐃᓄᐃᑦᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᓄᒃ ᑭᓱᓕᐅᖅᑎ ᑕᖅᑭᒧᑦ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂ ᓈᓚᒐᔅᓴᑦ - ᖁᐊᕋ ᑎᕗᔅ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᖅ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᑯᐊᕋ ᑎᕗᔅᒥᒃ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᕕᓂᖅ ᓄᓇᕘᒥ, ᑲᓇᑕᒥ.  

 ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨᐅᔪᖅ, ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᕐᓗ ᑲᒻᐸᓂᒥᓂᒃ ᐊᑎᓕᒻᒥᒃ “ᐃᓄᑯᓗᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔩᑦ”, ᒫᓐᓇ ᓄᓇᖃᓕᖅᑐᖅ ᕗᒥᓕᐊᓐ, ᐊᐅᐴᑕᒥ. ᐊᔾᔨᙳᐊᖏᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓲᑦ ᓴᑎᓚᐃᓐ ᒪᒐᓯᓐᒥ, ᑐᓴᕐᓂᐊᕐᒥᒐᕕᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐱᓕᕆᐊᒥᒍᑦ ᓴᙱᓪᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ, ᐅᔾᔨᕐᓇᓗᐊᖅᑐᓂ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᒃᑯᑦ ᑕᖅᓴᓕᖅᓯᓂᕐᓂᒃ.  

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingita Inuk Kisuliuqti Taqqimut Nipiliuqsimajuni Naalagassat - Quara Tivus 

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani nipiliuqsimajuni, aulattijuq Maatalin Alakkariallak uqaqatiqaqtuq Kuara Tivusmik, iqaluktuuttiarmiutaviniq Nunavuumi, Kanatami.

Ajjiliurijiujuq, namminiqaqturlu kampaniminik atilimmik “Inukuluk Ajjiliurijiit”, maanna nunaqaliqtuq Vumilian, Aupuutami. Ajjinnguangit saqqijaaqtitausuut Satilain Magasinmi, tusarniarmigavit tavvani nipiliuqsimajuni, piliriamigut sanngilluni ikajuqtiujuq Inuit arnanut, ujjirnaluaqtuni utiqtittinirmik upigusunnirmik inuit kiinakkut taqsaliqsinirnik.

Tukisigiakkannirumaguvit Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut miksaanut, qaujigiarlugu ikiaqqivivut uvani www.inuitcircumpolar.com qaujigiarlutaluunniit Vaispukkut Tuitukkullu.