unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Jessica Winters

May 04, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 5
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Jessica Winters
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Jessica Winters, who is originally from Makkovik in the Nunatsiavut region of northern Labrador, Canada.

She is a painter, printmaker, textile artist, and also an emerging curator. Her works have been included in exhibitions at La Guilde in Montreal, The Rooms in St. John’s Newfoundland and Labrador, the Art Gallery of Ontario, and the Yukon Arts Center.

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ  ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ  ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ  ᑭᓱᓕᐅᖅᑎ  ᑕᖅᑭᒥ  ᓃᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ  ᓈᓚᒐᔅᓴᑦ – ᔭᓯᑲ  ᐅᐃᓐᑐᔅ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ  ᓈᓚᒐᔅᓴᒥ,  ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᖅ  ᒪᑕᓕᓐ  ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ  ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᔭᓯᑲ ᐅᐃᓐᑐᔅᒥᒃ,  ᒪᑯᕝᕕᒃᒥᐅᑕᕕᓂᖅ  ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᒻᒥᑦ  ᓚᐸᑐᐊᑉ  ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ,  ᑲᓇᑕᒥ.  

ᐊᒥᐊᕆᔨᐅᔪᖅ,  ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᓕᐅᕆᔪᖅ,  ᑭᓱᓂᒃ  ᓴᓇᔨ  ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓕᕆᓪᓗᓂᓗ  ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᓄᑦ.  ᐱᓕᕆᓯᒪᔭᖏᑦ  ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ  ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂ  ᓚ ᒐᐃᑦᒥ  ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒥ,  ᕉᒻᔅᒥ  ᓴᐃᓐᑦ ᔭᓐ'ᔅ  ᓂᐅᕙᐅᓐᓛᓐ  ᓛᐸᑐᐊᒥᓗ,  ᑭᓱᓕᐅᕐᓂᕐᓄᑦ  ᑕᑯᔭᖃᕐᕕᒃ  ᐊᓐᑎᐊᕆᐅᒥ, ᔫᑲᓐᒥ  ᑭᓱᓕᐅᕐᓂᕐᓄᑦ  ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒻᒥᓗ.  

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit  Katimajingit  Kanatamikkut  Kisuliuqti  Taqqimi  Niipiliuqsimajut  Naalagaksat – Jasika  Uintus

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani  naalagassami,  aulattijuq  Matalin  Alakkariallak  uqaqatiqaqtuq Jiasika  Uintusmik,  Makuvvikmiutaviniq  Nunatsiavutmit  Lapatuap  uangnangani,  Kanatami.  

Amiarijiujuq,  titiraujagaliurijuq,  kisunik  sanaji  ilisarijaulirillunilu  aulattijiunirminut.  Pilirisimajangit  piqasiujjausimajut  takussautittijuni  La Gailtmi  Manturialmi,  Ruumsmi  Saint Jaan’s Niuvaunlaan  Laapatuamilu,  Kisuliurnirnut  Takujaqarvik  Antiariumi, Juukanmi  Kisuliurnirnut  Takujagaqarvimmilu.  

Tukisigiakkannirumaguvit Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut miksaanut, qaujigiarlugu ikiaqqivivut uvani www.inuitcircumpolar.com qaujigiarlutaluunniit Vaispukkut Tuitukkullu.