unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Brian Kowikchuk

July 06, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 7
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Brian Kowikchuk
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Brian Kowikchuk, who is from Inuvik in the Inuvialuit Settlement Region, Northwest Territories, Canada.

He is a painter, working in charcoal, oil paints, acrylics, watercolour, and digital apps. As an art teacher, he shares his talents at The Art Hub in Inuvik. He says art can be used as a tool for mental health. 

For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᖏᑦ ᑕᖅᑭᒧᑦ ᐹᑦᑳᔅᒧᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᑦ - ᐳᕋᐃᔭᓐ ᑲᐅᕕᒃᓱᒃ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ, ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐳᕋᐃᔭᓐ ᑲᐅᕕᒃᓱᕐᒥᒃ, ᐃᓅᕕᒻᒥᙶᖅᑐᖅᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ, ᑲᓇᑕᒥ. 

ᐊᒥᐊᖅᑎᐅᔪᖅ, ᐊᑐᖅᐸᑦᑦᑐᓂ ᐊᐅᒫᓗᒃᓴᒥᒃ ᐸᐅᕐᒥᒃ, ᐅᖅᓱᕐᒥᒃ ᐃᓚᓕᓐᓂᒃ ᐊᒥᐊᕐᓂᑦ, ᒥᖒᐊᕈᑎᓂᒃ, ᐊᒥᐊᕈᑏᑦ ᐃᒪᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᖅᑐᓂᒃ. ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓪᓗᓂ, ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓅᕕᒻᒥ. ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingit Inuit Sanannguaqtingit Taqqimut Paatkaasmut Tarrijaaksat - Puraijan Kauviksuk

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani, Maatalin Alakkariallak uqaqatiqaqtuq Puraijan Kauviksurmik, Inuuvimminngaaqtuq Inuvialuit Nunangani, Nunatsiarmi, Kanatami.

Amiaqtiujuq, atuqpatttuni aumaaluksamik paurmik, uqsurmik ilalinnik amiarnit, minguuarutinik, amiarutiit imaliit, ammalu qaritaujakkuuqtunik. Sanannguarnirmut ilisaijiulluni, takussautittijuq ajunnginnirminik Sanannguarvimmi inuuvimmi. Uqaqtuq sanaugait atuqtaugunnaqtut isumalirinirmut.

Tukisigiakkannirumaguvit Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut miksaanut, qaujigiarlugu ikiaqqivivut uvani www.inuitcircumpolar.com qaujigiarlutaluunniit Vaispukkut Tuitukkullu.