unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Ashley Kilabuk-Savard

August 03, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 9
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Ashley Kilabuk-Savard
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Ashley Kilabuk-Savard, who is from Iqaluit, Nunavut, Canada.

As an artist, Ashley has many talents, including as a poet, actress, storyteller, and emerging filmmaker. She studied at the Vancouver film school. She also designs jewelry!

For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐃᓄᐃᑦ  ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ  ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ  ᐃᓄᒃ  ᑭᓱᓕᐅᖅᑎᖓᑦ  ᑕᖅᑭᒧᑦ  ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ  ᑭᖑᓕᕇᑦ − ᐋᔅᓕ  ᕿᓚᕝᕙᖅ-ᓴᕚᑦ  

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ  ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒥ,  ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ  ᒫᑕᓕᓐ  ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ  ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᐳᖅ  ᐋᔅᓕ  ᕿᓚᕝᕙᖅ  ᓴᕚᑦᒥᒃ,  ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᖑᔪᖅ,  ᓄᓇᕗᑦ  ᑲᓇᑕᒥ. 

ᑭᓱᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓗᓂ,  ᐋᔅᓕ  ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ  ᐊᔪᖏᑦᑐᖅ,  ᐱᖃᓯᐅᑦᑐᒋᑦ  ᐱᓯᓕᐅᖅᑎ,  ᑕᕐᕆᔭᓄᑦ  ᐱᙳᐊᖅᑎ,  ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖅᑎ  ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓕᖅᑐᓂᓗ  ᑕᕐᕆᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᖅ  ᕙᓐᑰᕗᒥ  ᑕᕐᕆᔭᓕᐅᕐᓂᕐᓄᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ.  ᓴᓇᓲᖅᑕᐅᖅ  ᐱᐅᓱᐅᑎᓂᒃ! 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

Inuit  Ukiuqtaqtumiuqatigiit  Katimajingita  Inuk  Kisuliuqtingat  Taqqimut  Nipiliuqsimajut  Kinguliriit − Aasli  Qilavvaq-Savaat  

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini.

Tavvani  nipiliuqsimajumi,  aulattiji  Maatalin  Alakkariallak  uqaqatiqaqpuq  Aasli  Qilavvaq -Savaatmik,  Iqalungmiungujuq,  Nunavut  Kanatami.

Kisuliuqtiulluni,  Aasli  unuqtunik  ajungittuq,  piqasiuttugit  pisiliuqti,  tarrijanut  pinnguaqti,  unikkaaqtuaqti  ilisarijauliqtunilu  tarrijaliuqtiunirmut Ilinnialauqtuq  Vankuuvumi  tarrijaliurnirnut  ilinniarvimmi. Sanasuuqtauq  piusuutinik!

Tukisigiakkannirumaguvit Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut miksaanut, qaujigiarlugu ikiaqqivivut uvani www.inuitcircumpolar.com qaujigiarlutaluunniit Vaispukkut Tuitukkullu.