unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Mikka Komaksiutiksak

September 07, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 10
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Mikka Komaksiutiksak
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Mikka Komaksiutiksak, who is from Rankin Inlet, Nunavut, Canada. She now lives in Ottawa.

Mikka is known as “Iqaluk” – an interdisciplinary artist, and a Therapeutic Arts Practitioner. She creates images, painting, wall-hangings, and healing spaces.

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ICC−ᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᓂᖓ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓂᑦ−ᒥᒃᑲ ᑯᒪᒃᓯᐅᑎᒃᓴᒃ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᔪᓂ, ᐅᖃᖅᑎ ᒫᑦᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᓕ ᒥᒃᑲ ᑯᒪᒃᓯᐅᑎᒃᓴᒥᑦ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᖅ, ᓄᓇᕗᑦ, ᑲᓇᑕ. ᒫᓐᓇ ᐋᑐᐋᒥ ᓄᓇᖃᓕᖅᑐᖅ. 

ᒥᒃᑲ ᑲᐅᔨᒪᔭᐅᔪᖅ ᐃᒪᓐᓇ “ᐃᖃᓗᒃ” − ᐃᓕᓯᒪᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᒐᓕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ  ᒪᒥᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ. ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᐸᑦᑐᖅ ᑭᓱᙳᐊᓂᑦ, ᐊᒥᐊᕆᕙᑦᓱᓂ, ᐊᑭᓐᓇᖅᒥᐅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ−ᓴᓇᕙᑦᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᓴᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

ICC−kut Inuit Pinasuagaqarnirmut Taqqiqaqtitsininga Paatkaaskut Takutsauqattaniaqtunit−Mikka Kumaksiutiksak

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani takutsautitajuni, uqaqti Maattalin Alakkariallak uqaqatili Mikka Kumaksiutiksamit, Kangiqłinirmiuq, Nunavut, Kanata. Maanna Aatuaami nunaqaliqtuq. 

Mikka kaujimajaujuq imanna “Iqaluk” − ilisimaniqatsiaqtuq pinasuagalik, ammalu  Mamisaijiunirmik Titiqtugarnikkut Inuusiliriji. Titiqtugaqpattuq kisunnguanit, amiarivatsuni, akinnaqmiutauniaqtunit−sanavattuq, ammalu mamisarviuniaqtunit.