unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Olivia Ikey

October 05, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 11
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Olivia Ikey
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Olivia Ikey, who is from Kuujjuaq, in the Nunavik region of northern Quebec, Canada. She now lives in Montreal.

As an artist, Olivia is multi-talented – including acting, storytelling, poetry, and filmmaking.

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᔭᖓ ᑕᖅᑭᒧᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᐹᒃᑳᔅᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ− ᐅᓕᕕᐊ ᐊᐃᑭ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᓐᓂ, ᐅᖃᖅᑎ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᓕᒃ ᐅᓕᕕᐊ ᐊᐃᑭᒥᒃ, ᑰᔾᔪᐊᒥᐅᑕᑦᓴᔭ, ᓄᓇᕕᒃ ᑯᐸᐃᒃ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ, ᑲᓇᑕᒥ. ᒫᓐᓇ ᒪᑦᑐᕆᐊᒥᐅᑕᓕᐅᖅᑐᖅ.

ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᐅᓪᓗᓂ, ᐅᓕᕕᐊ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐊᔪᙱᑕᓕᒃ−ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᒋᑦ ᐱᓪᓚᕆᙳᐊᖅ, ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖅᑎ, ᐅᖃᓗᕋᐅᔭᓕᐅᖅᑎ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᖅᑎ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

Inuit Ukiqtaqtumiuqatigiit Katimajingita Niruaqsimajanga Taqqimut Titiqtugaqti Paakkaaskut Unikkaangit − Ulivia Aiki

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani unikkaalinni, uqaqti Maatalin Alakkariallak uqaqatilik Ulivia Aikimik, Kuujjuamiutatsaja, Nunavik Kupaik uangnangani, Kanatami. Maanna Matturiamiutaliuqtuq.  

 Titiqtugaqtiulluni, Ulivia amisunit ajunngitalik−piqasiutitsugit pillarinnguaq, unikkaaqtuaqti, uqaluraujaliuqti, ammalu ajjiliuriji tarrijaaksaliuqti.

 Tukisigiakkannirumaguvit Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut miksaanut, qaujigiarlugu ikiaqqivivut uvani www.inuitcircumpolar.com qaujigiarlutaluunniit Vaispukkut Tuitukkullu.